10.05.2023 Aktivnosti SPH

Sindikat pomoraca Hrvatske, pomorska agencija Pasat d.o.o. i Pomorski fakultet u Splitu, uoči Međunarodnog dana žena u pomorstvu, 17. svibnja u 9:45 sati na Pomorskom fakultetu u Splitu, organiziraju Konferenciju "Žene i more".

Poseban gost je Mr. Alex Hadjipateras, Dorian LPG.

U sklopu Konferencije bit će odražana panel rasprava u kojoj će sudjelovati:

Sandra Viđak Vukšić, senior HR, Pasat d.o.o.,

Tea Ivulić, časnica elektrotehnike (Royal Carebbean),

Zaloa Sanchez Varela, voditeljica studija Pomorske nautike, prodekanica za poslovodstvo, Pomorski fakultet Split, pomorkinja,

Vesna Jelić, Hrvatska udruga brodara Mare Nostrum, i

Vana Bosto, voditeljica ureda SPH u Splitu.