12.08.2014 Aktivnosti SPH

Treći dan Kongresa ujedno je za Sindikat pomoraca Hrvatske i najvažniji dan, koji je započeo Konferencijom Pomorske Sekcije ITF-a. Nakon zapaženog govora glavnog tajnika Sindikata pomoraca Hrvatske, Predraga Brazzodura, koji je prisutnima predstavio rad i program rada SPH, potvrđene su predložene inicijative i rezolucije, vezane uz četverogodišnji plan rada Pomorske sekcije te ciljevi koji se u tom periodu moraju ostvariti.

Završetak konferencije su obilježili  izbori za članove ovoga tijela unutar ITF-a. Osim članova Pomorske sekcije, izabrani su i predstavnik sekcije mladih i predstavnica sekcije žena unutar iste.

Popodnevno Predavanje o instituciji Seafarers Rights International vodila  je izvršna direktorica Deidre Fitzpatric, koja je upoznala sve prisutne sa sustavom rada, osnovnim ciljevima i načinom ostvarivanja tih ciljeva.

Osnovna područja na koja je usmjeren rad SRI-a su: kriminalizacija, neplaćanje plaća odnosno podplaćivanje pomoraca, napuštanje pomoraca, ozljede i smrt te Međunarodna konvencija o radu pomoraca 2006. 

Sutrašnji dan Kongresa započinje u 9 sati zajedničkom konferencijom pomoraca i lučkih radnika, o kojoj ćemo vas izvjestiti na kraju radnoga dana. 

Pogledajte reportaže sa sindikalnim čelnicima i mladim predstavnicima ovdje: 

INTERNET TELEVIZIJA SPH - ITF KONGRES SPH

 INTV SPH on Vimeo.