13.10.2012 Aktivnosti SPH

U Opatiji je upravo završio dvodnevni seminar na kojemu se predstavnicima Sindikata pomoraca Hrvatske pridružio i tim talijanskih ITF inspektora i profesionalaca iz sindikata transportnih radnika FIT - CISL. Cilj zajedničkog mitinga je bio dogovor oko rješavanja problema brodova za kružna putovanja u jadranskim lukama, s posebnim naglaskom na brodove koji su pokriveni talijanskim kolektivnim ugovorom. 

Iako su na seminar bili pozvani i predstavnici sindikata ostalih država na Jadranu, zbog nemogućnosti dolaska je suradnja zasada dogovorena na razini Italije i Hrvatske (u budućnosti očekujemo suradnju crnogorskih kao i slovenskih sindikata). 

Prvoga dana se raspravljalo o ITF politici prema brodovima za kružna putovanja ( tkz. Miami Policy), o utjecaju Međunarodne konvencije za pomorce MLC 2006 na Miami politiku te na izmjene i dopune kolektivnih ugovora koji su za istu vezani. 

Govorilo se također i o najraširenijem kolektivnom ugovoru za brodove za kružna putovanja koje potpisuju norveški sindikati i njegovoj primjeni u praksi.

Današnji odnosno drugi dan je bio posvećen donošenjem zaključaka odnosno zadacima talijanske kao i hrvatske strane koji su podijeljeni na odnos prema brodovima za kružna putovanja pokrivenim kolektivnim ugovorom te onima koji dotiču hrvatske i talijanske luke, a nisu pokriveni PRIHVATLJIVIM KU. 

Najvažniji ishod ovog seminara jest potvrđen obostrani interes za pokrivanje ugovorom trgovačkih brodova koji prometuju između hrvatskih, slovenskih, crnogorskih i talijanskih luka.