30.06.2014 Aktivnosti SPH

O Jadroplov d.d- u i otuđenju vrijedne imovine sutra, 01.07.2014. u 12:00 je konačni obračun. Što nam spremaju? Ništa dobroga i ništa lijepoga.

Malo citata iz dokumenata:

"Nakon rasprave, a na prijedlog resornog ministarstva odnosno Ministarstva pomorstva, prometa i infrastrukture zaključeno je da se prijedlog Odluke za drugi krug nadopuni određenim obveznim uvjetima koji se odnose na obvezu kupca kojom će osigurati da će društvo Jadroplov d.d. ostati u sustavu poreza po tonaži broda, zadržavanje sjedišta društva u razdoblju od 5 godina, listanje na burzi 10 godina, uvrštenje u kotaciju Zagrebačke burze, u razdoblju od 5 godina..."

Na prvi pogled dobro?!

Evo kako to završi u prijedlogu Odluke:

"Najbolji ponuditelj s kojim se sklopi Ugovor o prodaji i prijenosu dionica Društva obvezuje se osigurati da će Društvo ostati u sustavu poreza po tonaži, sukladno Pomorskom zakoniku (NN 181/04, 76/07, 146/08, 61/11 i 56/13) i Pravilniku opostupku i načinu korištenja prava na porez po tonaži broda (NN 90/13) najmanje do isteka trenutno prijavljenog razdoblja.

.....

U slučaju neispunjenja obveze iz stvaka 1. ove točke ovlašćuje se Centar u svoju korist naplatiti ugovornu kaznu u visini 20.000.000,00 kuna. "

Čega nema, a što su obećavali:

1. garancija da se sjedište kompanije neće maknuti iz Splita (poziv na Pomorski zakonik - dalje PZ, to ne garantira. Oni koji ne vjeruju neka još jednom pročitaju odredbe POSTOJEĆEG PZ citiranog u Odluci. Možda će tojednom biti, ali za ovoga kupca neće važiti)
2. garancija da će se ukrcavati hrvatski pomorci (ni toga u postojećem PZ nema, osim garancije za zapovjednika, a i to nastoje izmjeniti)
3. garancije ukrcavanje hrvatskih vježbenika (ni toga nema u citiranom PZ - tamo su Europski vježbenici)

4. NAJVAŽNIJE - garancije ostanka brodova - JER NI TOGA NEMA U POMORSKOM ZAKONIKU I POREZU PO TONAŽI. (Tko ne vjeruje neka provjeri članke PZ 429. - 429i)

Ono što tamo piše abolira čak i od plaćanja ugovorene kazne, jer se ista odnosi na nepoštivanje PZ. Prema njemu (Pomorskom zakoniku - koga namjeravaju još jednom mijenjati upravo u tom djelu), brodar može u sustavu imati samo 40% postojeće flote.
U slučaju Jadroplov samo 3 broda.
Može izaći iz sustava u kojem je inače minimum 10 godina, kada god hoće i ne plaća "ugovorenih 20 miliona kuna kazne", jer je sukladan zahtjevima Pomorskog zakonika, ako plati porez na dobit za cijelo vrijeme - unatrag. No kako je dobit 0 (NULA) i porez je NULA, a brodovi, zgrada i novogradnje su, rekao bi moj unuk pa,pa.

Citat PZ-a:
429c.
(3) Prijava iz stavka 1. ovoga ĉlanka podnosi se za razdoblje od deset godina i sadrţi popis svih brodova ĉija neto tonaţa sudjeluje u obraĉunu poreza po tonaţi broda te dokaze da porezni obveznik ispunjava sve uvjete propisane ovim Zakonikom.

429d.

(3) Porezni obveznik koji prije završetka razdoblja od deset godina za koje je podnio prijavu u sustav izgubi pravo na plaćanje poreza po tonaţi broda duţan je platiti iznos u visini poreza na dobit za cijelo porezno razdoblje u kojem gubi pravo na plaćanje poreza po tonaţi. Ako je obveza poreza na dobit manja od poreza po tonaţi, razlika poreza se neće vraćati.

Komentar: pravo se gubi i zaustavljanjem zbog neispunjenja uvjeta sigurnosti (dva puta u tri godine). Sve po PZ-u.

Meni se zGrčić - ilo srce.
Hoće li se Premijeru i njegovim pomoćnicima i ministrima zGrčić -ti bilo što ili ćemo i tu čekati da siđu s vlasti?

Molim vas, odlazite, prestanite raditi štetu ovoj zemlji.

kap. Predrag Brazzoduro