05.06.2012 Aktivnosti SPH

Danas ističe rok u kojem bi pomorske vlasti u Hodeidahu trebale odlučiti o izdavanju dozvole za repatrijaciju većeg dijela posade broda Katina (četiri Hrvata i petnaestak Filipinama i Myanmaraca) . To proizlazi iz dopisa Khaleda Hamooda, kojeg je SPH angažirao, koji je još prvog lipnja javio da je obavio potrebne razgovore s pomorskim vlastima:
 

- Potvrdili su da "razumiju" položaj pomoraca te su obećali da će na višim tijelima raspraviti o mogućem rješenju u slijedeća četiri dana:  mogućnost repatrijacije većeg dijela posade...
U međuvremenu je hrvatski prvi časnik palube završio u bolnici (zdravstvena situacija je sada zadovoljavajuća), a zapovjednik je ponovio zahtjev prema SPH da se posada repatrira. No, pomorske vlasti do sada nisu dale dozvolu da posada napusti brod.