18.06.2012 Aktivnosti SPH

Prošloga četvrtka je u MPPI održan sastanak na kojemu su određene radne skupine koje će predložiti izmjene i dopune Pomorskog zakonika koje bi trebale uslijediti u trećem kvartalu 2012. godine.

Naglašeno je da se neće izrađivati novi Pomorski zakonik, već će se usvajati izmjene i dopune što je uvjetovano kratkim rokom za pripremu obrazloženja.

Na sastanku je sudjelovao P. Brazzoduro, gl- tajnik SPH.

Na sastanku su utemeljene četiri radne grupe: za kabotažu, za staž osiguranja s povećanim trajanjem, za obvezna osiguranja za brodove i usklađivanje s Atenskom konvencijom iz 2002 te za uklanjanje podrtina, vađenje potonulih stvari i nalaz stvari u moru. Nakon rasprave, zaključeno je da postoji potreba i za utemeljenje radne grupe za ovršno pravo na brodovima i jahtama.

SPH je odavno dostavio Udruzi brodara Mare nostrum prijedloge u svezi socijalnog paketa za pomorce kako bi se zauzeo zajednički stav u svezi izmjena i dopuna Pomorskog zakonika, ali se brodari o tom prijedlogu nisu očitovali, već su na sastanku iznijeli neke svoje prijedloge.

Zaključeno je da će MPPI sazvati žurni sastanak socijalnih partnera (Ministarstvo rada i mirovinskog sustava, Ministarstvo zdravlja, Ministarstvo socijalne politike i mladih, Ministarstvo financija) na kojem bi SPH i brodari trebali predstaviti zajednički prijedlog izmjena i dopuna Pomorskog zakonika.