10.11.2012 Aktivnosti SPH

U Narodnim novinama objavljen je Pravilnik o uvjetima koje moraju ispunjavati pravne osobe koje pružaju usluge ukrcaja osoba za naoružanu pratnju na brodove hrvatske državne pripadnosti.

Uvjeti su najmanje 2 godine bavljenja djelatnosti privatne zaštite; registracija za obavljanje djelatnosti ukrcaja osoba za naoružanu pratnju brodova, posjedovanje važeće police osiguranja od profesionalne odgovornosti prema trećima u iznosu od najmanje pola milijuna kuna po štetnom događaju, uveden i održavan sustav upravljanja kvalitetom i sklopljene ugovore o radu s najmanje deset osoba za koje je utvrđeno da udovoljavaju propisanim uvjetima. Dopusnice za rad izdavati će Ministarstvo pomorstva, prometa i infrastrukture.