31.05.2012 Aktivnosti SPH

Prije nepuna dva sata završio je s radom 5. Kongres Sindikata pomoraca Hrvatske, nakon provedene izborne procedure izabrani su novi članovi Središnjeg odbora SPH, a nakon izmjena i dopuna Statuta za glavnog tajnika izabran je Predrag Brazzoduro. U svojem prvom obraćanju na novoj funkciji, Predrag Brazzoduro je istaknuo veće uključivanje mlađih pomoraca i njihovo aktivno sudjelovanje u svim akcijama i aktivnostima SPH. 

Tijekom rada Kongresa prihvaćene su izmjene i dopune Statuta, Pravilnik o poslovima tajništva SPH. Dosadašnji predsjednik V. Svalina podnio je izvješće o radu u proteklom međukongresnom razdoblju, a raspravljalo se i o izvješću o radu inspektorata te službe za informiranje i promidžbu. Sva izviješća su jednoglasno prihvaćena. Prihvaćene su i rezolucije koje su predložili Središnji odbor SPH i kapetan Mario Šarac: O dekriminalizaciji pomoraca, o piratstvu, o socijalnom statusu hrvatskih pomoraca, o vježbenicima, o sigurnijem radu pomoraca, o brodu kao mogućoj ekološkoj bombi, o reprezentativnosti sindikata, o ostvarivanju roditeljskih prava te o zahtjevu za prijenos u vlasništvo sindikalne imovine. Svi dokumenti s Kongresa će biti objavljeni našoj internetskoj stranici u najkraćem roku. Fotografije s Kongresa možete vidjeti na: http://www.flickr.com/photos/sindikatpomoracahrvatske/sets/72157629982444698/with/7307869966/