27.06.2022 Aktivnosti SPH

Studenti pomorstva bi od jeseni mogli na fakultetima slušati i o zaštiti mentalnog zdravlja pomoraca. U Međunarodnoj federaciji transportnih radnika (ITF) je osmišljen kurikulum o zaštiti mentalnog zdravlja (u skladu sa STCW konvencijom), a koji ima za cilj biti dio školovanja mladih pomoraca. Tako će na Pomorskom fakultetu u Rijeci od 29. lipnja do 1. srpnja biti održana edukacija profesora o implementaciji dijela tog kurikuluma u postojeće kolegije na pomorskim fakultetima. Inicijalni sastanak predstavnika pomorskih fakulteta iz Rijeke, Zadra, Splita, i Dubrovnika, predstavnika ITF-a i SPH održan je u travnju, kada je dogovoren nastavak suradnje. Uvođenjem kurikuluma o zaštiti mentalnog zdravlja pomoraca u kolegij na pomorskim fakultetima, Hrvatska će biti prva zemlja u Europi u kojoj studenti pomorstva dobivaju znanje o zaštiti mentalnog zdravlja, načinima kako prepoznati da nešto nije u redu i kada potražiti pomoć.