15.10.2014 Aktivnosti SPH

Od 9. do 10. listopada 2014. u Pomorsko-tehničkoj školi u Dubrovniku, u organizaciji ASO (Agencije za strukovno obrazovanje), održan je seminar nastavnika brodostrojarske skupine predmeta pomorskih škola. 

U sklopu seminara, sudionici su posjetili podzemne prostore hidrocentrale Dubrovnik, upoznati s radom sinhronih generatora. Svi noviji putnički brodovi (cruiseri) imaju takav oblik pogona: sinkroni generatori proizvode elektičnu energiju, koja pogoni elektromotore koji su spojeni na brodske vijke. Kod cruisera sinkrone generatore pogone diesel motori. Zanimljivo je to što je snaga jednog generatora (a ima ih 2) 108 MW, što poprilici odgovara snazi generatora što pokreću cruisere. Znači da bi generatori jednog cruisera mogli zadovoljavati potrebe za električnom energijom za cijelu jednu županiju. U drugom dijelu seminara održana su predavanja sa sljedećima temama: dr.sc. Vladislav Čučić (Du)-Matematičko modeliranje sustava; Leonardo Šango,dipl.ing. (Zd)-Osvrt na  primjenu STCW konvencije; Igor Kegalj, dipl.ing. (Bakar)-Primjena bio goriva u pomorstvu, Jere Bilan, dipl.ing. (Zd)-Vjerovanja u zaštite od havarija kroz povijest plovidbe.

U sklopu predavanja održana je, pod vodstvom višeg stručnog savjetnika dipl. ing. Damira Zvonara, rasprava o novim kurikulimima iz brodostrojarstva. Budući da učenici naših srednjih pomorskih škola nakon završetka školovanja plove i na stranim brodarskim kompanijama, te se za razliku od drugih struka, nalaze na svjetskom tržištu rada, potrebno je same kurikulume prilagoditi znanjima i vještinama koje propisuju međunarodne pomorske konvencije STCW (International Convention on Standards of Training, Certification and Watchkeeping for Seafarers-međunarodna konvencija za standarde izobrazbe, izdavanja svjedodžbi i držanja straže za pomorce) i IMO model courses (programi izobrazbe prema International Maritime Organization-međunarodnoj pomorskoj organizaciji). Pregled i verifikaciju kurikuluma vrši Europska pomorska agencija za sigurnost-EMSA (European Maritime Safety Agency) kao agencija koja kontrolira primjenu pomorskog zakonodavstva EU po pitanjima sigurnosti na moru i onečišćenja mora. Neophodno je izvršiti prilagodbu kurikuluma po pravilima koja vrijede na svjetskom tržištu (ispunjenost zahtjeva prema izmjenama STCW konvencije održane na konferenciji u Manili 2010-The 2010 Manila Amendments). Pošto to još nije napravljeno, nastavnici brodostrojarstva upozorili su na posljedice koje mogu u konačnici dovesti u pitanje valjanost svjedodžbi na svjetskom tržištu.

Drugi dan seminara sudionici su obišli Pomorski muzej Dubrovnik uz stručno vodstvo  kustosa muzeja Dživa Bašića. Pri tom su se upoznali s razvojem Dubrovačke republike i njenog pomorstva kroz povijest. Usljedila je plovidba brodom na motorni pogon i obilazak strojarnice s četverotaktnim diesel motorom Caterpillar, te posjet prirodnom rezervatu Lokrum uz stručno vodstvo prof. Maksimilijana Miloševića, djelatnika škole, koji je odličan poznavatelj povijesti Grada. Ovaj je stručni skup bio uspješan zahvaljujući organizaciji domaćina skupa, Pomorsko-tehničkoj školi u Dubrovniku.