03.02.2020 Aktivnosti SPH

Pozivamo članove i nečlanove Sindikata pomoraca Hrvatske da nam se pridruže na sastanku koji će se održati sutra, 4. veljače u 11:00 sati u zgradi Jadrolinije u Rijeci (konferencijska dvorana 3. kat). Raspravljat ćemo o problemima s kojima se susreću zaposlenici Jadrolinije, govoriti o sklapanju i ulozi kolektivnih ugovora, prednostima uključivanja u sindikalni rad i ostalim pitanjima za koja se pokaže interes.

U srijedu, 5. veljače predstavnici SPH će od 11:00 do 12:00 sati obići brodove i agencije Jadrolinije u Malom Lošinju i razgovarati s članovima posade i zaposlenicima.