11.10.2012 Aktivnosti SPH

U prilogu možete pronaći potpisani protokol o izmjenama kolektivnih ugovora za hrvatske pomorce koji plove na NIS brodovima te za hrvatske pomorce na brodovima norveških brodara koji nisu u norveškom upisniku.

Potpisani protokol s Norwegian Shipowners Association

Što je dogovoreno:
- osnovna plaća za članove posade povećava se za jedan posto od početka slijedeće godine,
- kompanija će plaćati pomorcima mjesečni veći iznos  za obvezne doprinose
- naknada u slučaju smrti  povećava se s 85.000 $ na 87.500$; dodatno se povećava  naknada za svako dijete sa 17.000$ na 17.500$, a maksimalna naknada  se povećava sa 68.000$ na 70.000$
-naknada za slučaj gubitka profesije - maksimalna naknada za časnike se povećava sa 125.000$ na 130.000$