09.08.2017 Aktivnosti SPH

Poštovani,

            obraćamo Vam se radi raspisivanja i provođenja novih izbora za predstavnika radnika u Nadzornom odboru Jadrolinije Rijeka, a nakon objave Odluke o raspisivanju novih izbora za predstavnika radnika u Nadzorni odbor Jadrolinije Rijeka od 02. kolovoza 2017. godine.

Kao što Vam je već poznato, pravomoćnom presudom Županijskog suda u Zagrebu, posl. br. P-31/16 od 13. lipnja 2017. godine poništeni su redovni izbori za predstavnika radnika u Nadzornom odboru Jadrolinije Rijeka koji su održani dana 13. i 14. listopada 2016. godine. Navedeni su izbori poništeni zbog niza nepravilnosti prilikom provođenja izbora na koje je Sindikat pomorca Hrvatske u više navrata upozoravao, međutim bez uspjeha. Navedenim, nezakonitim izborima, tadašnje Radničko vijeće, a posebno Izborno povjerenstvo nanijelo je veliku štetu instituciji Radničkog vijeća, sindikatima, Društvu Jadrolinija te svim radnicima i pomorcima  zaposlenim u tom društvu. Osim materijalnih troškova koji su nastali takvim provođenjem izbora, radnici nisu imali zakonito izabranog predstavnika radnika koji je trebao štititi njihove interese kod poslodavca.

S obzirom na to da su u tijeku novi izbori, a kako bismo na ovim izborima izbjegli dosadašnje nepravilnosti u provođenju istih, ponovno predlažemo da se izbori provedu na jednom biračkom mjestu u sjedištu poslodavca (Riva 16, Rijeka), dok bi svi ostali radnici (i pomorci i radnici na kopnu- Agencijama) kojima radno mjesto nije u glavnoj zgradi Jadrolinije glasovali putem pošte (pisanim putem), a sve u skladu s člankom 7. Pravilnika o postupku izbora radničkog vijeća (Narodne novine, br. 3/16).

Napominjemo da, kao sindikat koji djeluje kod više hrvatskih poslodavaca i sudjeluje u izborima za radnička vijeća i predstavnike radnika u nadzornim odborima poslodavaca, imamo isključivo pozitivna iskustva (Brodospas, Plovput) koja omogućavaju svim radnicima da sudjeluju u izborima, istovremeno ne predstavljajući poslodavcu velike financijske troškove.

 

            Sukladno naprijed navedenom, predlažemo sljedeći postupak izbora predstavnika radnika u Nadzorni odbor Jadrolinije Rijeka:

-       Izborni odbor (IO) izrađuje potreban broj glasačkih listića koji se mogu (ovisno o dogovoru) pečatirati, a pečat nakon toga pohraniti na sigurno (kasa Društva) ili alternativno svi glasački listići se mogu parafirati od strane članova IO ili alternativno izraditi pečat za svakog člana IO kojega isti zadržava kod sebe;

-       Određuje se Izborno mjesto u sjedištu Jadrolinije u Rijeci (Riva 16) i datum izbora koji se odredi 3 tjedna od dana kada će glasački listići biti upućeni na adrese (dovoljno vremena da se pošta zaprimi i vrati);

-       Od kadrovske službe se zatraži informacija o kućnim adresama i rasporedu rada na pojedinim brodovima kako bi se znalo ako će glasački listić biti upućen na brod ili na kućnu adresu;

-       U veliku omotnicu se stavlja: glasački listić, frankirana omotnica na kojoj piše "Izborni odbor- Ne otvarati! Poštanski pretinac br....(otvoren za tu svrhu);

-       Članovi IO zajedno nose omotnice na poštu, a za brodove predaju službeniku Protokola koji ih službenom poštom šalje pojedincima na brodove;

-       Na dan izbora članovi IO zajedno podižu omotnice zaprimljene i pohranjene u Protokolu i Poštanskom pretincu, a otvaraju ih nakon završetka provedenih izbora u Direkciji (sjedištu Jadrolinije Rijeka) te glasačke listiće ubacuju u glasačku kutiju;

-       Prebrojavanje glasova i objava rezultata vrše se sukladno odredbama Pravilnika o postupku izbora radničkog vijeća.

 

            Sindikat pomoraca Hrvatske predlaže da se glasovanje provede na naprijed navedeni način kako bi svi radnici koji imaju pravo glasa, mogli na slobodnim i neposrednim izborima, tajnim glasovanjem, izabrati svog predstavnika u Nadzornom odboru Jadrolinije Rijeka. Spremni smo prihvatiti svaki dodatak proceduri koji eventualno doprinosi sigurnosti i pravednosti provedenih izbora.

            Smatramo da je radnicima i pomorcima, radničkom vijeću, sindikatima, eventualnim nezavisnim kandidatima i Jadroliniji kao poslodavcu u isključivom interesu da se predstojeći izbori provedu na zakonit način te se omogući svima ostvarivanje zakonom propisanih prava. Nesumnjivo da bi troškovi ovako provedenih izbora bili višestruko niži nego kod angažmana velikog broja Biračkih odbora, troškova prijevoza i dnevnica.

            Također, napominjemo da se navedenim načinom omogućavaju transparentni izbori bez da se zakonitost izbora dovede u pitanje i bez da se radnici dovode u nepovoljniji položaj ovisno o svom radnom mjestu, prebivalištu i sl. Uzimajući u obzir specifičnost poslovanja Jadrolinije Rijeka, provođenje izbora na svakom radnom mjestu i/ili plaćanje putnih troškovima svim radnicima koji su udaljeniji od pojedinih biračkih mjesta, osim što je nepraktično, suvišno i može dovesti do sumnje u pravilnost izbora, vrlo je skupo te se ponovno rade nepotrebni troškovi koji na kraju opet negativno utječu na prava i interese radnika.

 

S poštovanjem,

Neven Melvan

Glavni tajnik Sindikata pomoraca Hrvatske