07.04.2020 Aktivnosti SPH

Kako bi se mogle nastaviti smjene pomorca potrebno je hitno omogućiti testiranje na COVID-19 prije ukrcaja na brod.

S obzirom na trenutnu situaciju to je jedini način kako bi se nesmetano mogle nastaviti smjene na brodovima te ujedno zaštititi zdravlje cijele posade.

Pretpostavka je da bi do kraja svibnja bilo potrebno oko 3000 testova za pomorce. S obzirom na hitnoću da se osigura testiranje pomoraca zahtjev smo uputili prema Nacionalnom stožeru civilne zaštite, MMPI i MZ, a isto su učinile i Hrvatska udruga brodara Mare Nostrum te Udruga hrvatskih posrednika pri zapošljavanju pomoraca CROSMA.