15.05.2012 Aktivnosti SPH

Prošlogodišnji prijedlog propisa o  ugradnji „Bridge Navigational Watch Alarm System" (BNWAS) početkom ove godine postao je obvezatan za sve brodove iznad 150 gt i sve putničke brodove. Od prvog srpnja ove godine taj zahtjev će biti proširen na sve putničke brodove i sve trgovačke brodove od 3.000 gt i više izgrađene prije srpnja 2011. godine. 

Manji trgovački brodovi, između 500 i 2999 gt imaju dodatnu godinu dana za ugradnju, a najmanji  SOLAS brodovi između 150 i 499 gt imaju još jednu godinu za ispunjavanje obveze.
Ustvari, obveza za ugradnju stupa na snagu prilikom prvog pregleda (survey) nakon prvog srpnja; ako je pregled u lipnju onda propis omogućava ugradnju, bez ikakvih posljedica, godinu dana kasnije. Pod pregledom se podrazumijeva prvi godišnji pregled, prvi periodični pregled ili prvo obnavljanje pregleda.  
Jedina svrha BNWAS-a je da se osigura da časnik u straži bude budan i da obavlja svoju dužnost. Alarm će se oglasiti ako je, u prethodno određenom vremenu, neaktivan. Časnik može resetirati alarm, ali ako to on ne učini aktivirati će se alarmi u drugim dijelovima broda, te tako označiti da se nešto događa na zapovjedničkom mostu. Kao sigurnosni element BNWAS ima ograničenu funkcionalnost: on samo registrira da je časnik neaktivan... 
Sustav sam po sebi nije pretjerano kompliciran: nešto kabela za opskrbu energijom, dalnjinski alarmi i, što je posebno važno, spoj s brodskim VDR-om.