30.05.2019 Aktivnosti SPH

Povjerenik SPH za odnose s Jadrolinijom, kapetan Dragomir Mucić danas je, opetovano, na kulturan način, potjeran sa skupa radnika Jadrolinije u Zadru (l. Gaženica). Prema riječima predstavnika radnika u Nadzornom odboru, člana NSPPBH i zamjenika predsjednika RV, Nediljka Bulića predstavnik sindikata nema pravo biti na skupu jer se tamo iznose poslovne tajne te kapetan Mucić mora otići jer je umirovljenik. Na opasku kap. Mucića kako je njegova zadaća informirati sve članove SPH i radnike Jadrolinije o radu RV i događanjima u Jadroliniji, Bulić je odgovorio kako se tu radi o poslovnim tajnama i neistinama u dopisima. Kap. Mucić je, na to reagirao izjavom da on ne laže te da su svi dopisi istiniti, a istina najviše smeta i boli. Naglasio je da će biti prisutan na skupu u Splitu jer smatra da svi članovi i radnici moraju biti upoznati s radom RV i poslovanjem Jadrolinije.