04.10.2012 Aktivnosti SPH

Kasno poslijepodne predstavnici Sindikata pomoraca Hrvatske, Norwegian Maritime Officers' Association, Norwegian Seafarers' Union i Norwegian Union of Maritime Engineers potpisali su s predstavnikom Norwegian Shipowners Association protokol o izmjenama kolektivnih ugovora za hrvatske pomorce koji plove na NIS brodovima te za hrvatske pomorce na brodovima norveških brodara koji nisu u norveškom upisniku. Pregovori su održani u Dubrovniku.

Što je dogovoreno:

- osnovna plaća za članove posade povećava se za jedan posto od početka slijedeće godine,

- kompanija će plaćati pomorcima mjesečni veći iznos  za obvezne doprinose

- naknada u slučaju smrti  povećava se s 85.000 $ na 87.500$; dodatno se povećava  naknada za svako dijete sa 17.000$ na 17.500$, a maksimalna naknada  se povećava sa 68.000$ na 70.000$

-naknada za slučaj gubitka profesije - maksimalna naknada za časnike se povećava sa 125.000$ na 130.000$

Pregovaračke strane su raspravljale o tome  koji će se članci kolektivnog ugovora morati mijenjati da budu u skladu s Konvencijom o radu pomoraca, 2006 te je dogovoreno da se sačeka razvoj situacije, a o promjenama će se raspravljati prilikom slijedećih pregovora (dogovoreno je da to bude do prosinca 2013).

SPH je konstatirao da bi bila dobra praksa da brodar unaprijed  upozna pomorce i sindikate o poslovnim potezima i planovima u svezi zapošljavanja.

SPH je pozvao Norvešku udrugu brodara da zadrži broj angažiranih hrvatskih pomoraca na svojim brodovima te da poveća broj vježbenika. (dp)