20.12.2016 Aktivnosti SPH

U nastavku pročitajte iscrpan izvještaj aktivnosti podružnice Sindikata pomoraca Hrvatske u Jadroliniji kroz 2016. godinu. Isti možete pronaći u rubrici JADROLINIJA i preuzeti na vaša računala. 

Presjek događanja u podružnici SPH Jadrolinija kroz 2016.

Prolazi i 2016. godina kroz koju smo sindikalnim radom i aktivnostima pokušali riješiti veliki broj problema s kojima živimo i radimo u Jadroliniji. Dijelom smo uspjeli, dijelom nismo.

Planirane zadaće, koju smo postavili ispred sebe, većinom su realizirane, što se tiče samoga rada u podružnici. Nažalost, postignuti rezultati u samoj praksi, kroz naše zahtjeve dostavljene upravi Jadrolinije su i dalje maleni i nedostatni. To se odnosi, a i dalje će biti aktualno, na povećanje plaća, zatim nastavak pregovora na izmjeni i dopuni NKUHP, te izradi KU za radnike na kopnu, odnos uprave spram pomoraca i njihovim, neispunjenim obećanjem o mogućem odlasku u mirovinu uz pristojnu otpremninu, kao i dio „zaslužnih“ radnika na kopnu, koji su „časno“ ispraćeni u mirovinu s velikim (kažu zasluženim) otpremninama itd.

U više navrata  dotakli smo se statusa šalterskih radnica, a odnosi se na sve šalterske radnic(k)e,  zbog nejednakog platnog razreda. Netko prima plaću s koeficijentom 2,10, dok netko drugi (opet miliji raznim šefićima), bez ikakvog obrazloženja ili transparentnog postupka, za potpuno isti rad, prima plaću s koeficijentom 2,25 uz mogućnost primanja iste do koeficijenta 2,60. Želimo da se počne napokon pošteno raditi od strane svih u Jadroliniji, te da se prekine s pogodovanjem imenima i prezimenima, rodijačkim i inim vezama.

Opetovano smo o istoj problematici raspravljali tijekom više sastanaka, s tim da je tema proširena na pojedina zvanja na brodovima Jadrolinije u lokalnom linijskom pomorskom prometu.

Naime, 1. časnici palube se ukrcavaju, po nalogu ukrcaja, baš kao 1. časnik palube, jer na svim brodovima preko 3000 BT mora biti osposobljeni časnik sa završenom višom ili visokom stručnom smjenom i odgovarajučim zvanjem.

To bi bilo sve u redu kada bi i plaće pratile te naloge ukrcaja. Na žalost, kolege koje časno obavljaju taj posao primaju plaću 2. časnika palube, što je još jedan apsurd u Jadroliniji. Isto se odnosi i na sve ostale 1. časnike palube  na brodovima do 3000 BT.

Smatramo kako bi pojedinačne ili zbirne tužbe, s konkretnim imenima i prezimenima, puno brže donijeli prava rješenja.  Ponavljamo kako bi cjelokupnu pravnu zaštitu dao SPH, čak ako se radi o zaposleniku, koji nije član SPH. U „prijevodu“ bi to značilo kako niti jedan pomorac ili radnik na kopnu ne bi imao novčanih izdataka kod tih sudskih sporova.

Kroz godinu, u više navrata smo od članova SPH i svih ostalih radnika u društvu Jadrolinija zaprimali razne prigovore i pritužbe na njihov status u Jadroliniji, kao i njihov odnos s nadređenim rukovoditeljima, koji je većinom bio baziran (a i sada je) na strahu od primjene razno-raznih metoda pritiska na njih tijekom odvijanja radnog procesa, uz izricanje prijetnji otkazivanja UOR ili premještanja na druga (lošija) radna mjesta.

Isto tako smo ukazivali na dugogodišnje ugovore na određeno vrijeme, sa zamolbom za njihovo konačno rješavanje, ali ne otpuštanjem, već primanjem radnika na neodređeno radno vrijeme. Ponovno smo svjedoci raskidanja UOR za dosta veliki broj pomoraca i radnika na kopnu, iako nedostaju pomorački kadrovi u Jadroliniji.

Svu problematiku smo u pisanoj formi dostavili Pučkoj pravobraniteljici, koju smo zamolili za pomoć kod rješavanja postojećih nepravdi spram pomoraca i radnika Jadrolinije. Zaprimili  smo njen odgovor iosobno nismo zadovoljni s njim. Naglašavamo, opetovano, da ako želimo bolju i jaču Jadroliniju moramo zajednički djelovati i ne dozvoliti njeno urušavanje.

U iščekivanju Kolektivnog ugovora

Stalno smo i uporno tražili da se nastave pregovori oko izrade (izmjena) NKUHP, podsjećajući ih kako su davno, davno obećali (opet) dostaviti pisano očitovanje na naš prijelog.

I, gle čuda, dobili smo nešto što je predstavljalo cjelokupni (većinom) prepisani (s umanjenim materijalnim pravima pomoraca) stari NKUHP, te smo 3. 5. 2016. održali sastanak PO SPH, na koji je naknadno došao i gosp. Frković, opet s raznim izjavama kako nema ovlasti za pregovarati o puno tema, ali da će „sutra“ dostaviti pisani prijedlog ili neku vrstu očitovanja. E to „sutra“ još nije došlo.

Želja nam je bila da s kolegama iz NSPPBH napravimo zajednički sastanak s osvrtom na NKUHP i usuglašavanjem stavova, te smo prihvatili njihov prijedlog za sastanak 12. 5. u Splitu. Zbog naknadno iskrslih obveza sastanak je, na njihov zahtjev odgođen za 16. 5. 2016. Kroz ljetni period održano je par sastanaka socijalnih partnera o sklapanju NKU (31. 5. 16- Zg, 16. 6. 16- Zg, 21. 7. 16. Zd) ali s malim uspjehom, dijelom zbog ne postojanja želje za potpisivanje kod Jadrolinije, te stalnog zavlačenja od Rapske plovidbe i dijelom zbog ne razumijevanja našeg prijedloga NKU od strane kolega iz drugih sindikata (na zadnjem sastanku bio prisutan predstavnik HSP). Tako da smo sada u poziciji „čekanja“, jer je bilo potrebno odraditi zajednički sastanak s AZOLP, brodarima i sindikatima, zbog više uplaćenih sredstava za troškove brodarima (po izračunu AZOLP).

Skupovi radnika

Ovaj vremenski period iskoristili smo za aktivno druženje s našim članovima po plovnim područjima i na brodovima. Tako smo razgovarali s članovima u Splitu, Zadru, M. Lošinju (mt „Zadar“), Pločama i Dubrovniku (mt „Dubrovnik“). Većini sastanaka prisustvovao je i Glavni tajnik SPH, koji je upoznao prisutne sa zakonskom regulativom, vezanoj za industrijske akcije, s opaskom kako profesionalni i volonterski kadar SPH, bez učešća članova, sam ne može ništa napraviti. Naglasio je kako samo članstvo i članska iskaznica u SPH predstavlja i policu osiguranja u slučaju nezgode ili gorega. Ukratko, teme su bile sindikalne i uobičajene; plaće, UOR, otpremnine i sl. Dalo se je iščitati ogorčenje pojedinih članova zbog stalnog preskakanja u napredovanju i neprimanja u stalni radni odnos.

Iz toga razloga je u travnju upućen dopis Izvršnom direktoru za ljudske resurse u Jadrolinije, s  molbom da se povede računa kod izmjena UOR o poštivanju donesenih kriterija, te da napokon svi članovi posada koji rade u Jadroliniji, a imaju UOR na određeno vrijeme 6, 7, 8 i više godina, mogu biti punopravni s ostalim kolegama.

Stalno smo vodili, a i dalje vodimo računa o mogućnostima ponovnog zapošljavanja naših članova, trenutačno na prekidu radnog odnosa, u Jadroliniji, prateći natječaje i o nijma obavještavali sve zainteresirane kolege.

Izbori za člana Nadzornog odbora

Na preporuku naših članova Radničkog vijeća, dana 12. 5. 2016. godine održana je izvanredna telefonska sjednica Povjereništva samo s jednom točkom dnevnog reda; Prijedlog kandidata za izbor novog člana NO, imenovanog od strane radnika. Predložena su dva kandidata. Većinom glasova za kandidata člana NO Jadrolinije biti će nominiran Damir Oparov.

Izbori su održani kroz mjesec listopad, ali na jedan nezakoniti i apsolutno ne prihvatljivi način. Naš kandidat je, usprkos manipuliranjem cjelokupnim izborima, osvojio isti broj glasova kao i još jedan kandidat – 283. Najteže nam je bilo što je imenovana Predsjednica Izbornog povjerenstva, izabrana u RV s liste SPH i što je bila član Povjereništva SPH, kao i član NO SPH, a odradila je sve kako bi naš kandidat izgubio izbore, u konačnici i krivim  prezentiranjem glasova Izbornog povjerenstva u korist drugog kandidata za člana NO. Moram napomenuti da nam ni na kraj pameti nije bilo poticanje iste na radnje koje nisu sukladne zakonima i pravilima fer i korektnog ponašanja.

Na 14. Sjednici Povjereništva zaključeno je da održani izbori za člana NO imenovanog od strane zaposlenika Jadrolinije 13. i 14. 10. 2016. godine  nisu omogučili svim pomorcima i radnicima Društva Jadrolinija pošteno i (ili) bilo kakvo glasovanje na demokratski način, iz razloga nedorečenosti hodograma i uputa dostavljenih Biračkim odborima, od strane Izbornog Povjerenstva (IP). 

Iz toga razloga, a zbog djelovanja g-đe Milkice Ilijašić u IP protivno programu SPH glasujući za kandidata koji je imao isti broj glasova kao kandidat SPH i ne uvažavajući mišljenje većine članova IP za novim izborima, te njenom ne prihvaćanju naše pomoći i savjeta, na sastanku održanom 10. 11. 2016. godine u Uredu SPH, Rijeka, je nakon detaljne rasprave od strane svih učesnika i prezentiranjem cjelokupne pisane i elektronske dokumentacije, donesen jednoglasni zaključak da se gđa Milkica Ilijašić isključuje iz SPH zbog postupanja suprotnih politici i stavovima SPH, po osnovi Statuta SPH, članak 10. Osim toga, sudskim putem tražimo zaštitu prava pomoraca i radnika, te je otpočeo sudski proces, koji bi trebaom omogučiti nove izbore.

Kroz 13. i 14. sjednicu Povjereništva, te na godišnjim skupštinama podružnice, održanim u rujnu i listopadu, proanalizirali smo članstvo i donijeli zajedničke zaključke o mogućim kandidatima za nove članove Povjereništva, koji će se, ujedno nalaziti i na listi kandidata za članove RV u novom sazivu. Izborne skupštine u podružnici će se napraviti kroz siječanj i veljaću 2017. godine, po plovnim područjima.

Socijalni dijalog s novom Vladom RH

Imenovanjem nove, pa opet nove Vlade RH, te iščitavajući riječi starog- novog ministra MPI, uskratili smo potporu upravi Jadrolinije, koju smo joj dali 11. 5. 2013. godine, iz razloga stalnog neispunjavanja obećanja, posebno zbog ne nabavljanja broda za međunarodne linije i gubljenja radnih mjesta. Od obećanja nikada nije ništa ostvareno. I dalje tražimo i podržavamo smjenu uprave što je detaljno, u pisanoj formi,  obrazloženo i nalazi se na web stranici SPH.

Naš pokušaj za održavanjem zajedničkog sastanka socijalnih partnera (sindikati i uprava), nakon dostavljenog poziva upravi Jadrolinije, s pitanjima o kojima je prijeko potrebno razgovarati i pregovarati (ne ultimativno) je propao, jer jednostavno, Predsjednik uprave Jadrolinije „nema vremena“, iako je zakazao datum i vrijeme sastanka. Vidjeti ćemo da li će pronači malo vremena u siječnju 2017. Mi smo i dalje voljni pomoći u iznalaženju rješenja, koja bi zadovoljila sve. Posebno će Jadrolinija trebati pomoć u pokušaju da osigura sve postojeće i dobije nove koncesije. Stari koncesijski ugovori ističu, a novi će biti dostupni za takmičenje svim brodarima EU. 

Zaključak

Uspješno je organizirano prikupljanje potpisa potpore u inicijativi za poboljšanje radnih uvjeta europskih transportnih radnika, „Fair Transport Europe“. Dosta veliki broj prikupljenih potpisa dostavljn je uredu SPH, Rijeka, a prikupljanje potpisa nastavlja se i dalje.

Broj članova nam i dalje raste, ali završetkom turističke sezone, dio naših članova ponovno ide na prisilne prekida radnog odnosa. Oni su i dalje punopravni članovi SPH. Nadamo se njihovom skorom povratku na poslove koje su obavljali do sada. Nažalost imamo i 50-ak članova na bolovanju. Želimo im brzo ozdravljenje. Dobro je to što nam se povećava broj članova u Splitu, zbog aktivnijeg rada u Povjereništva. Tako je od početka ove godine primljeno tridesetak novih članova.

Moram vas upoznati da je prije mjesec dana iznenada preminuo naš član, Upravitelj stroja, Mladen Brnić u 51-oj godini. Neka mu je Slava. Predstavnici SPH su bili na posljednjem ispraćaju. 

Još bih upoznao sve da je organizirana humanitarna akcija prikupljanja novčanih sredstava za obitelj pok. Ratka Goić, koji je preminuo na brodu. Napomenio bih da pok. kolega nije bio naš član, ali kako su iza njega ostala dva sina i supruga, smatrao sam da je naša obveza i dužnost pokušati pomoći. I do sada smo uspješno organizirali razne vrste pomoći svima.

Dostojno je obilježen Dan Svetog Nikole, našeg zaštitnika, diljem Jadrana. U holu Jadrolinije ispred SPH je položen vijenac na spomenik poginulim pomorcima Jadrolinije i svima ostalim stradalima i poginulima braniteljima i civilnim žrtvama kroz Domovinski rat.

Dio naših članova je završio svoj radni vijek u Jadroliniji te otišao u mirovinu.

HVALA našim umirovljnicima na svemu što su pružili dobroga u radu.    

U više navrata bili smo zastupljeni u svim vrstama medija, gdje smo stalno ukazivali na probleme koje imamo.

Tijekom 2016. godine imali smo još puno aktivnosti i one su sve vidljive na našoj web stranici u podružnici Jadrolinija.

Svakodnevno se promovira rad SPH, upoznavajući sve zaposlene u Jadroliniji po plovnim područjima o našem zalaganju u zaštiti prava pomoraca i radnika, te svim pogodnostima koje pruža članstvo u SPH.

 

Dragim kolegicama, kolegama, svim zaposlenicima i upravi društva Jadrolinija želim

 

ČESTIT BOŽIĆ I SRETNU NOVU 2016. GODINU

 

Koordinator Povjereništva SPH

Podružnica Jadrolinija

kap. Dragomir Mucić

 

 

 

 

 

 

-posjetite www.sph