04.08.2014 Aktivnosti SPH

U nastavku možete pročitati kratak osvrt i izvještaj na aktivnosti i rad članova SPH u Jadroliniji kroz 1. polugodište 2014. godine, kojI je priredio koordinator podružnice SPH, kap. Dragomir Mucić.

Kroz 1. polugodište održali smo dvije sjednice Povjereništva podružnice na kojima su doneseni konstruktivni zaključci, te su većinom sprovedeni u djelo. Zapisnici su dostavljeni po brodovima i agencijama.

Održan je seminar, u Zadru, na temu „rad RV i Izbornih odbora, obveze i prava koja proističu iz članstva u RV“ , gdje je bilo prisutno tridesetak naših članova
Liste kandidata za članove RV i zamjenika članova RV su napravljene i usuglašene na sjednicama Povjereništva, kao i sa većinom članova.
Napravljen je kratki letak  s kojim predstavili sve naše kandidate i zamjenike kandidata, u Jadroliniji, te  informirali pomorce i radnike s načinom rada i ciljevima koje planiramo provoditi kroz rad u RV. Sporošću pošte isti nisu zaprimljeni na kućne adrese kod  manjeg dijela pomoraca i radnika na vrijeme, već nakon izbora. Izbori su održani, lista SPH je osvojila četiri mandata, što u odnosu na prethodni saziv RV predstavlja poboljšanje. Nažalost, za par glasova smo izgubili peto mjesto.

Za Jadroliniju je karakteristično da se stari problemi se ne mijenjaju, pogotovo u procesu kolektivnog pregovaranja oko izmjena i dopuna Nacionalnog kolektivnog ugovora za hrvatske pomorce na putničkim brodovima, trajektima i brzim brodovima, kao i izrade KU radnika na kopnu. Pripremni sastanci  sa socijalnim partnerima, vezano za nastavak  pregovora o izmjenama i dopunama NKUHP su višekratno napravljeni. Nastavak pregovora, možemo slobodno napisati, se i dalje opstruira od druge strane, odnosno brodara.  
Usprkos našim upornim traženjima datum  početka pregovora za izradu KU – radnika na kopnu, u Jadroliniji, nije definiran s obrazloženjem da ne mogu istovremeno pregovarati o NKUHP i KU za kopnu (!?).

Sastanak s Upravom Jadrolinije,prema zajedničkom dogovoru, je održan. Izrečeno je puno lijepih riječi i dano je dosta obećanja, čija realizacija je i dalje na nuli. Zapisnik o održanom sastanku je napravljen i dostavljen svima u društvu.

Posebno smo razočarani stalnim odbijanjem prijema u radni odnos na neodređeno vrijeme, dijela pomoraca, koji su neopravdano preskočeni kod zadnjih izmjena UOR. Ružno je to što Uprava odbija napraviti UOR na neodređeno vrijeme s manjim brojem radnika na kopnu, najviše šalterskih djelatnica, usprkos vjernosti Jadroliniji desetak i više godina.
 
Brodovi i agencije se obilaze u skladu s mogućnostima. Odradili smo više susreta i kratkih sastanaka s našim članovima i svim zainteresiranim pomorcima i radnicima u lukama, gdje smo prikupljali tekuće informacije, upoznavali se s problemima i kroz rad rješavali ih koliko je moguće. Promoviranje rada SPH, upoznavajući sve zaposlene u Jadroliniji o stalnom zalaganju u zaštiti prava pomoraca i radnika daje rezultate, vidljivo stalnim povećanjem broja članova SPH u podružnici.

Veliki i pozitivan odjek je imalo uvođenje police osiguranja u slučaju nesretnog događaja s posljedicama ozljeda ili (ne dogodilo se) smrti našeg člana, od 1. Svibnja, koja se plaća iz sredstava prikupljene članarine. 

Tijekom ovog vremenskog perioda poduzimale su se aktivnosti za očuvanje i nastavak održavanja uzduž obalne linije Rijeka – Dubrovnik u sezoni. Ostaje nam zadaća da pokušamo što više produžiti vremensko trajanje te linije, kao i linija između hrvatskih i talijanskih luka.
Učestvovali smo, kao Sindikat pomoraca Hrvatske u izradi prijedloga Pravilnika o posadi brodova u obalnoj i otočnoj kabotaži, za brodove do 650 BT, gdje su naše sugestije i prijedlozi prihvaćeni, a radi se o tome da službeni jezik bude Hrvatski jezik i da se NKUHP mora primjenjivati na svom brodovima nevezano o zastavi, s tim da se sve mora uobličiti u zakonske okvire.

Stalno smo tražili povećanje plaća, (zadnje povećanje plaća je napravljeno u svibnju 2008. godine s zanemarivim postotkom). Ujedno smo razgovarali o plaćama pomoraca s osvrtom na predloženi pilot program plaća, ( plaća prema zvanju, liniji i brodu).  Obećano je da će se to detaljno razmotriti.

Traženo je da se pronađu dostatna sredstava za otpremnine, kako bi naši pomorci i radnici napokon dostojanstveno mogli odlaziti u mirovinu, a ne da, završetkom radnog vijeka, dobiju samo „nogu u zadnjicu“. To nam je jedna od budućih stalnih zadaća, jer stalno opravdanje krizom, koju,“nota bene“ osjećaju samo pomorci i radnici, kako u Jadroliniji, tako i cijeloj „lijepoj našoj“, postalo je deplasirano i bilo bi smiješno, da nije tragično.

Sekcija žena i sekcija mladih, gdje je većina naših članova, su aktivne i rade sukladno programiranoj politici SPH. 

Iz fonda solidarnosti SPH se pomaže potrebitim članovima i njihovim obiteljima, bilo pozajmicom ili nepovratnim novčanim iznosima, stalno i transparentno.  Pravna zaštita je uvijek na raspolaganju svim članovima SPH, podružnice Jadrolinija. 

Sve potrebne informacije, kao i zapisnici nalaze se na našoj WEB stranici, gdje su detaljno prikazani tijekovi sastanaka i sjednica.

Za kraj napominjemo da je dosta bilo obećanja i lijepih riječi, napokon želimo realizaciju!
Kritična masa pomoraca i radnika spremna na radikalne mjere u zaštiti svojih prava i radnih mjesta i to ne samo članova SPH je stvorena.

Ponavljam, jednostavno, vrijeme nam curi….i moramo znati da
     „zajedno smo jači“ !  


Koordinator Povjereništva SPH
Podružnica Jadrolinija
Dragomir  Mucić vr.     
          
Posjetite: www.sph.hr

DOKUMENT: Aktivnosti članova SPH u Jadroliniji kroz 2014. godine