22.12.2014 Aktivnosti SPH

Tjedan dana nas dijeli od nove 2015. godine, koja će sudeći prema događanjima u tekućoj 2014. biti podjednak izazov. U nastavku možete pročitati pregled najvažnijih događanja kroz 2014. godinu:

2014 - PREGLED DOGAĐANJA

* SINDIKAT POMORACA HRVATSKE – ZAHTJEVI PREMA RESORNOM MINISTARSTVU – TAKOZVANA “SOCIJALNA REFORMA”.

Nudili smo druge mogućnosti primjene STCW konvencije na praktičniji i za korisnike jednostavniji način. Nažalost, nije bilo sluha za naše prijedloge, pa je primjena na štetu pomoraca. I kao što to najčešće biva s našom administracijom predstavlja udar na džep pomorca.

Najizraženiji problemi:

  • priznavanje vježbeničkog staža na jahtama i drugim plovilima (kapetanije, policija, carina, rad u kapetanijama), na trajektima Jadrolinije (nemaju kabine?????),
  • problem kadeture/vježbeničkog staža općenito – nemogućnost ukrcaja,
  • problem novih svjedodžbi električara i elektroničara – priznavanje dosadašnje prakse
  • problem obnove osnovnih dokumenata – nepriznavanje prakse.

Vlada je KONAČNO usvojila Program sufinanciranja ukrcaja vježbenika na brodove u međunarodnoj i nacionalnoj plovidbi za 2015. i 2016. godinu. Financijska sredstva potpore planirana su u državnom proračunu RH za 2015. godinu i projekcija za 2016. i 2017. godinu, na razdjelu MPPI-a, aktivnosti: A Sufinanciranje ukrcaja vježbenika na brodove u međunarodnoj i nacionalnoj plovidbi. Sredstva su planirana u iznosu od 2.500.000 kuna godišnje.

Nažalost ovaj hvale vrijedan pomak u odnosu resornog ministarstva prema vježbeničkom stažu, koji SPH promovira i gura već pet godina, baš kao i sve odluke u vezi s hrvatskim pomorstvom, donešen je na brzinu i s manjkavostima.

  • Predložili smo dopune Pomorskog zakonika gdje se ponovno vrše izmjene i dopune po starom oprobanom načinu, rekli bi to naši stari “na vrat, na nos” i prema dostupnim nam informacijama ponovno uz diktaturu drugih ministarstava. Prijedlogom smo obuhvatili staž s povećanim trajanjem, računanje 183 dana i vježbenički staž. Ne uvrsti li se naš prijedlog u izmjene PZ-a, stvarno je zadnji čas da resorni ministar preda ostavku, jer sve što smo predložili sukladno je usvojenom dokumentu “Strategija pomorskog razvitka”, pa bi nas čudilo da se dopusti da odredbe Pomorskog zakonika ponovno tumače oni kojima “nije dovoljan samo jedan ručak”.

 

  • Aktualan je problem primjene Uredbe 883/2004 za pomorce na brodovima pod Norveškom zastavaom. Prijete otkazi hrvatskim pomorcima (imamo već zabilježen slučaj otkaza isključivo vezanog za tu uredbu). Smatramo da je hrvatska administracija potpuno zakazala. Problematičnima se pojavljuju i zastave Velike Britanije, Gibraltara, Danske i Nizozemske, alli u manjoj mjeri. Rješenje je bilateralni sporazum sa državama EU pod čijim zastavama plove i hrvatski pomorci.  

 

* SLUČAJ ANE - SLUČAJ GENEROSO - SLUČAJ HRVATSKOG ZAKONODAVSTVA

2014. godinu obilježio je slučaj broda Ane, koji je još uvijek u splitskoj Sjevernoj luci. Obzirom da se ovakvi slučajevi ponavljaju, a ishodi su gubitci svim stranama, nameće se zaključak da je hrvatsko zakonodavstvo neučinkovito. U slučaju broda ANE pomorcima se duguje preko 150.000 US dolara. Brod stoji rastu troškovi, i najveću štetu trpe isključivo pomorci koji ovakvom “brzinom” našeg zakonodavstva mogu doći u položaj da ne uspiju naplatiti svoja potraživanja.

U slučaju broda PADNA, postignut je dogovor koji je omogućio da pomorci dobiju oko 80% svojih potraživanja. Da je ovisilo o sudu, izgubili bi svi, a najviše pomorci.

Slučaj broda Generoso je još jedan primjer kako naše zakonodavstvo funkcionira ili bolje rečeno ne funkcionira. Primjer je i nejednakih kriterija na istom sudu u istom predmetu. Brodar, koji se skriva čestom promjenom adrese, pomorcima duguje preko 550 tisuća dolara. Hoće li pomorci dobiti barem dio ovisi o dogovoru vjerovnika, a nažalost ne i o sudu.

*Međunarodne vijesti  

Predstvanici SPH kroz međunarodne udruge (European Transport Workers Federation te International Transport Workers Federation) učestvuju u izmjenama i dopunama međunarodnih instrumenta kako u International Labour Organization – Međunarodna organizacija rada (ILO-MOR), tako i u International Maritime Organization – Međunarodna pomorska organizacija.

Na bipartitnim pregovorima oko povećanja minimalne plaće prema ILO-MOR, gdje se krenulo s početne pozicije Poslodavačke grupe predvođene s International Shipping Federation (ISF) smanjenja plaće od strane udruge brodovlasnika, došlo se do povećanja osnovne plaće u 2015. I 2016. Od ukupno 29,00 US dolara. **

Potrebno je naglasiti i učešće predstavnika SPH u tripartitnom pregovaranju dodatka na Konvenciju o radu pomoraca iz 2006. Rezultat je dogovorena bolja zaštita pomoraca i njihovih obitelji u slučaju bankrota brodovlasnika, plaćanje repatrijacije i isplata naknade u slučaju povrede na radu.

Nadamo se da će nove odredbe uvelike pomoći da ne dolazi do slučajeva kao što su ANA, PADNA i GENEROSO, ali i tisuće takvih slučajeva širom svijeta.

* BRODARI U RH

2014. obilježio je i pokušaj privatizacije JADROPLOVA, a najnovija događanja govore i o preuzimanju SPLITSKE PLOVIDBE.

Hrvatski brodari i hrvatski pomorci izgubili su još jednu kompaniju. Svoje je poslovanje zatvorila Lošinjska plovidba. Uz sve strategije pomorskog razvitka jednostavno manjka barem malo sluha za pomorstvo.

Jedan od tisuću dokaza da još uvijek NISMO pomorska zemlja, jer u POMORSKOJ zemlji sva su ministarstva opredjeljena za razvoj i pomoć pomorstvu. Nije dovoljno da to bude, ako jeste, samo resorno ministartvo.

Vidimo se u 2015, kada nastavljamo borbu za bolji radnopravni status i životne uvjete hrvatskih pomoraca.