28.10.2022 Aktivnosti SPH

Danas je deset godina otkako je protekom tri mjeseca od stupanja na snagu Zakona o kriterijima za sudjelovanje u tripartitnim tijelima i reprezentativnosti za kolektivno pregovaranje, prestao važiti Nacionalni kolektivni ugovor za hrvatske pomorce na putničkim brodovima i trajektima (NKU) iz 1998. godine.

Ovim putem pozivamo sve uključene strane na buđenje i hitni sastanak kako bismo napokon potpisali novi NKU.

Interes  Sindikata pomoraca Hrvatske je kroz Nacionalni kolektivni ugovor ostvariti što veća prava pomoraca, a koja bi se primjenjivala na sve brodare (koncesionare) na linijama u javnom prijevozu u kabotaži. Tako bi hrvatski brodari postavili bi standarde vezano za prava pomoraca, primanja, formacijske sastave..., kojih bi se svi budući koncesionari morali pridržavati.

Pregovori za novi NKU vode se već godinama.

U srpnju 2021. sindikati uključeni u pregovore, brodarima su dostavili usuglašen prijedlog teksta NKU. Odgovor brodara još uvijek čekamo.

Sindikat pomoraca Hrvatske neprestano traži nastavak pregovora i upozorava na važnost NKU-a ne samo za pomorce, već i za brodare u kabotaži, te kompletnu hrvatsku pomorsku industriju.

Razumijevanje pojedinih brodara za prava pomoraca i hitnost sklapanja NKU zasad ostaje samo na riječima. Bojimo se da im je cilj hrvatske pomorce u kabotaži (koji ionako imaju mala primanja s obzirom na obim posla) učiniti jeftinom radnom snagom, ili umjesto njih dovesti jeftinije strane pomorce.

Odgađanje pregovora o NKU je protivno interesima hrvatskih pomoraca i brodara u kabotaži, kompletne hrvatske pomorske industrije, te je samim time protivno i interesima Republike Hrvatske.

Podsjetimo, NKU iz 1998. godine sklopljen je između Hrvatske udruge poslodavaca-brodara i Sindikata pomoraca Hrvatske. Nažalost, taj nevažeći kolektivni ugovor primjenjuje se selektivno, uglavnom kako poslodavcu trenutno odgovara.

Člankom 25. Zakona o prijevozu u linijskom i povremenom obalnom pomorskom prometu propisano je da su „članovi posade broda koji obavlja javnu uslugu državljani Republike Hrvatske ili druge države članice Europskoga gospodarskog prostora, koji imaju sklopljen ugovor o radu s brodarom, a koji se temelji na radnim i socijalnim standardima utvrđenim u Nacionalnom kolektivnom ugovoru Republike Hrvatske“. Ovo čini NKU jednim od najvažnijih dokumenata za zaštitu hrvatskih pomoraca i brodara na linijama u javnom prijevozu od nelojalne konkurencije, posebno radi činjenice da je hrvatska kabotaža otvorena (i atraktivna) za sve brodare s područja EU.