Sindikat pomoraca Hrvatske je aktivan u Dunavskom Lloydu od samog nastanka 1990. godine. Danas brojimo stotinjak članova, što je većina zaposlenika ovog riječnog brodara. 

Branka Štivičića, povjerenika SPH za Dunavski Lloyd iz Siska moguće je kontaktirati na službeni mobitel broj 099 308 0364. Istovremeno, SPH otvara svoj ured u Davoru, čime će biti stvoreni uvjeti za bolju komunikaciju s članstvom, a detalje o adresi i radnom vremenu objeviti ćemo u najskorije vrijeme.

HRB Dunavski Lloyd Sisak d.o.o. je od osnutka do danas vodeće riječno brodarstvo u Hrvatskoj. Obavlja poslove riječnog transporta odnosno prijevoza kombiniranih roba na području  Dunava, Drave i Save te agencijske poslove u lukama Osijek i Vukovar. Aktivan je u poslovima eksploatacije riječnog šljunka i pijeska, te putničkog prometa. 

 

Povijest

Dunavski Lloyd osnovan je 2 lipnja 1952. godine u Vukovaru pod imenom “Riječna plovidba Hrvatske”. Godine 1953. donešena je odluku o promjeni imena u Dunavski Lloyd. Uviđajući kompartivne prednosti Grada Siska 1954. godine sjedište tvrtke prenosi se u ovaj stoljećima poznati riječni lučki grad.

Dunavski Lloyd nastvalja tradiciju Hrvatsko riječnog brodrastva odnosno "Savskog-kupskog parobrodarskog društva", osnovanog 30. studenog 1843. godine sa sjedištem u Sisku. Već 1844. godine društvo je nabavilo prvi parobrod od 100 KS koji je dobio ime Sloga.

Dunavski Lloyd je 1952. godine raspolagao sa tovarnim prostorom od 11.200 tona, instaliranom snagom 1.160 KS,a prevezeno je 70.000 tona robe. Broj prevezenih tona robe postepeno raste, tako da 1982. godine iznosi 2,240.000 tona. Tovarni prostor iznosio je 88,000 tona, a ukupna instalirana snaga 15,000 KS. Kroz svoju dugu povijest Dunavski Lloyd je doživo uspone i padove u svom poslovanju.

Najteže trenutke tvrtka je proživjela tijekom domovinskog rata, kada je došlo do gotovo potpunog prekida poslovanja, zbog otuđenja velikog broja plovnih objekata i nemogućnosti plovidbe. Trenutno tvrtka raspolaže sa tovarnim prostorom preko 50.000 tona, instaliranom snagom 8.500 KW, a godišnje prevozi oko 600.000 tona tereta.

Godine 2003. Dunavski Lloyd započinje sa privatizacijom, kada HIS Grupa kupuje većinski paket dionica i danas je većinski vlasnik Dunavskog Lloyda sa 80% udjela.

Pratite novosti na http://www.dunavski-lloyd.hr/

11. rujna 2013. je u Budimpešti održana Dunavska konferencija u organizaciji ETF sekcije u unutrašnjoj plovidbi. Iskoristili smo priliku da posjetimo riječni tanker Siscia u luci Almasfuzito na granici Mađarske i Slovačke te je zapovjednik broda Branko Štivičić, uz Predraga Brazzodura i Nevena Melvana, također nazočio navedenoj konferenciji.
Nažalost moramo konstatirati da je situacija u Dunavskom Lloydu dosegnula kritičnu točku.
Plaće, koje su i inače minimalne, nisu isplaćene od srpnja 2013. godine, sve se više kasi i sa isplatama pomorskog dodatka (dnevnica) pa čak i hranarine. Uprava već godinama izbjegava potpisati Kolektivni ugovor.

Sutra se sastajemo sa brodarcima u Davoru i dogovoriti aktivnosti. Nećemo pristati na sprazne pregovore i kupovanje vremena od strane Uprave. SPH će predložiti i iskoristiti sve mogućnosti u svrhu ostvarivanja prava svoji članova.
Sudionici konferencije su dali punu podršku SPH u budućim akcijama i ponudili suradnju i pomoć. Možemo razumjeti da i u untrašnjoj plovidbi postoje poteškoće, manjak tereta i niske vozarine ali uistinu je nedopustivo da se na kraju prelama samo na leđima brodaraca i njihovi minimalnih plaća. 

U privitku je dopis direktoru Dunavskog Lloyda.

DOPIS DIREKTORU DUNAVSKOG LLOYDA