20.07.2015 Arhiva

U nastavku pročitajte stajalište Europske federacije transportnih radnika o Transatlantskom trgovačkom i ulagačkom partnerstvu (TTIP). Kako bi u potpunosti iskoristili mogućnosti za trgovačke odnose, napreduju pregovori o sporazumima o slobodnoj trgovini i ulaganjima EU i SAD-a i Kanade. Usporedni pregovori o sveobuhvatnom gospodarskom i trgovinskom sporazumu EU-a i Kanade i o sporazumu o strateškom partnerstvu zaključeni su u rujnu 2014. godine. Pregovori o sporazumu između EU-a i SAD-a, odnosno o partnerstvu za transatlantsku trgovinu i ulaganja, započeli su 8. srpnja 2013. godine. Do kraja veljače 2015. održano je osam krugova pregovora. Zastupnici u Europskom parlamentu aktivno su sudjelovali u dijalogu EU-a s SAD-om i Kanadom.

Stav Europske federacije transportnih radnika:

a) Budući da se Sektor za pomorski prijevoz pri ETF u cijelosti slaže sa ključnim preporukama ETF o potrebi:

- vođenja pregovora o TTIP na potpuno transparentan način;

- isključenja svakog mehanizma ISDS (Rješavanja sporova države-ulagača);

- isključenja javnih usluga, uključujući javni prijevoz;

- uključenja snažnog, obvezujućeg poglavlja o radnicima koje će pojačati, a nikako oslabiti prava radnika radi unošenja učinkovitih poboljšanja životnih i radnih uvjeta građana i radnika;

- očuvanja najviših standarda za zaštitu okoliša i potrošača.

b) Priznajući da će promicanje trgovanja uslugama i robom između EU i SAD pojačati trgovačku aktivnost, a time i pomorski prijevoz između ta dva najveća trgovačka partnera;

c) Primjećujući da je međunarodno tržište pomorskog prijevoza već znatno liberalizirano i da brodari i iz EU i iz SAD uživaju taj slobodan pristup tržištu i odsutnost svake veće prepreke međunarodnoj razmjeni;

d) Zabrinuti da unatoč jasnom uspjehu i strateškoj koristi domaćih pomorskih zakona i politika,  Europska komisija i dalje inzistira na uključivanju pomorskih usluga, dijelomično ili u cijelosti, u TTIP, bez pružanja dokaza da bi takvo uključivanje koristilo gospodarstvima EU i SAD i ne razmotrivši štetan utjecaj koji bi to imalo na zapošljavanje domaćih pomoraca.

e) Podsjećajući da su pomorske usluge – posebice zakoni o pomorskoj kabotaži, koji se kolektivno nazivaju 'Jones Act' – povijesno isključivane iz svih multilateralnih, regionalnih i bilateralnih ugovora o slobodnoj trgovini o kojima se pregovaralo sa SAD zbog svojih jedinstvenih koristi za gospodarstvo i državnu sigurnost.

f) Vjerujući da bi očuvanje postojećih propisa o kabotaži u naroda koji ih imaju uz istodobno promicanje takvih zakona u drugih naroda predstavljalo temeljni doprinos zaštiti i održavanju brojnih nacionalnih kvalitetnih radnih mjesta kako u EU tako i u SAD.

 

ETF MTS poziva pregovaračke strane na slijedeće:

1. Isključiti pomorski prijevoz iz opsega Ugovora o TTIP

ETF MTS zauzima čvrsto stajalište prema kojem bi pomorske usluge trebalo isključiti iz opsega pregovora o TTIP prema logici da bi daljnja liberalizacija usluga pomorskog prijevoza bez sumnje nanijela štetu nacionalnim pomoračkim radnim mjestima.

Unatoč takvom principjelnom stajalištu, posebna pozornost mora se pokloniti narednim ključnim točkama koje je postavio ETF MTS:

 

2. Štititi i promicati propise o kabotaži

Bez štetnog utjecaja na odredbe postojećih 'propisa o kabotaži' (Pravilo 3577/92) – regulatorni instrument EU za liberalizaciju usluga pomorskog prijevoza unutar jedne Države članice – ETF MTS naglašava da će kad god to bude moguće pomorsku kabotažu rezervirati za brodove pod zastavom odnosne države. Štoviše, ETF MTS nadalje naglašava  da zadržavanje i širenje kabotaže na nacionalnoj razini radi podržavanja održivoga dugoročnog zapošljavanja pomoraca na brodovima zaposlenim u redovitoj trgovačkoj razmjeni treba potpuno razumijeti, kako je to predviđeno točkama 19. i 20. Politike ITF iz Mexico City-ja'[1].

S takvom pozadinom, ETF MTS poziva Europsku komisiju da prizna važnost zadržavanja i širenja kabotaže na nacionalnoj razini kako bi se osiguralo održivo dugoročno zapošljavanje i održivo dugoročno zapošljavanje pomoraca na brodove zaposlene u redovitoj trgovačkoj razmjeni u određenoj zemlji.

 

3. Protiviti se svakom pokušaju odobravanja izuzeća od odredaba 'Jones Act' (SAD)

Općenito se prihvaća da je 'Jones Act' - zahtijevajući da se svi brodovi zaposleni u domaćoj trgovačkoj razmjeni grade u Americi i popunjavaju američkim pomorcima – igrao važnu gospodarsku ulogu za SAD od 1920.g., uključujući održavanje tisuća dobro plaćenih američkih radnih mjesta i značajne gospodarske proizvodnje, omogućavajući zemlji pouzdani izvor brodova domaće gradnje i stručne američke posade koje njima upravljaju.

Stoga ETF MTS moli pregovaračke strane da se ne zalažu za izmjene pomorskih politika SAD putem pregovora o TTIP i kategorički odbija svako napuštanje/izuzeće od odredaba 'Jones Act'.

Općenito je poznato da se europski brodari snažno zalažu za odobravanje  punog pristupa američkom (SAD) tržištu za međunarodne prijevoznike zaposlene na posluživanju (feedering) međunarodnih operacija s teretom (brodovi koji plove od točke do točke u SAD, ali završavaju preko oceana). Osim toga, širi pristup tržištu za pučinske i jaružalske (offshore and dredging) usluge, veću fleksibilnost u prijevozu praznih kontejnera i uvođenje izuzeća za prijevoz nafte iz škriljevca i sirove nafte također uključuju u popis zahtjeva europskih brodara.

ETF MTS poziva pregovarače EU da se ne zalažu za ovdje spomenute zahtjeve gledajući na njih kao na popis usmjeren na profit, koji slijepo vodi prema potencijalnom negativnom utjecaju na domaća pomoračka radna mjesta. Štoviše, ETF MTS zauzima stajalište da očekivani veći udio pomorstva EU na tržištu vjerojatno neće koristiti zapošljavanju pomoraca iz EU ni očuvanju europskih pomoračkih vještina ('know-how') kao cjeline.

 

4. Uspostavljanje ravnopravnog terena u europskim vodama za učinkovit obračun s praksom socijalnog 'dumpinga'

Umjesto pokušaja da se potkopavaju postojeća pravila i potpuno opravdane restrikcije o domaćem teretu u SAD, zadaća kreatora EU politike trebala bi biti da potraže nadahnuće u zakonodavnom okviru koji se pokazao neprocjenjivim radi zaštite nacionalnih pomoračkih radnih mjesta i osiguranja živog i uspješnog pomorskog klastera.

Stoga ETF MTS poziva kreatora politike EU da poduzme učinkovite i hitne korake za reguliranje, putem zakonodavstva, ove vrlo neregulirane gospodarske grane unutar zajednice, uvođenjem ravnopravnog borilišta u ovaj sektor kako bi se uveo prihvatljiv društveni standard na brodove zaposlene u Europskoj zajednici i zaustavila padajuća spirala plaća i diskriminacija na temelju nacionalnosti odnosno prebivališta ili zastave pripadnosti.

Da bi se to postiglo, zakonodavac EU se poziva da podnese prepravljenu Direktivu o uvjetima za popunjavanje posade za pomorske usluge koje se pružaju između Država članica, kako bi se osiguralo ravnopravno polje za sve pomorce (bez obzira na nacionalnu pripadnost pomoraca ili broda) i zaustavila padajuća spirala kretanja plaća i diskriminacija na temelju nacionalnosti odnosno prebivališta ili brodske zastave. Takav dugo očekivani zakonodavni okvir trebao bi se temeljiti na zajedničkoj politici ITF o europskim trajektnim uslugama, tzv. 'Atenskoj politici', koja ima za cilj osigurati da se kod zapošljavanja na brodovima koji posluju između različitih Država primjenjuju uvjeti one zemlje koja primjenjuje najpovoljnije standarde.

Bruxelles, kolovoza 2014.

 

 

[1] Politika o minimalnim uvjetima na trgovačkim brodovima koju je usvojila Međunarodna federacija transportnih radnika na svojem Kongresu održanom u Mexico City-ju 2010. g.