21.08.2015 Arhiva

Nakon što je u više navrata Uprava Jadrolinije pozivana da se mirnim putem riješi cijeli niz problema koji muče kako pomorce, tako i radnike na kopnu u Jadroliniji, na koji se Uprava odazivala, ali bez očito stvarne namjere da se iste riješe, već se samo pokazalo kao najobičnije kupovanje vremena, 10. kolovoza konačno je podnesen GSV-u zahtjev za pokretanje postupka mirenja iz razloga zaštite i promicanja gospodarsko - socijalnih interesa članova Sinidikata koji djeluju unutar Jadrolinije nakon:

- Odbijanja poslodavca da pristupi kolektivnim pregovorima radi sklapanja Kolektivnog ugovora za radnike na kopnu (Radni prijedlog KU za radnike na kopnu, izrađen od strane sindikata, uručen je prethodnoj Upravi Društva Jadrolinija u veljači 2010. godine).

- Odbijanja poslodavca da sklopi novi Nacionalni kolektivni ugovor za pomorce u hrvatskom linijskom obalnom prometu, zbog nastalog spora oko uređenja rasporeda radnog vremena, sati odmora i visine satnice za plaće.

- Nepoštivanja radnog vremena pomoraca u skladu s ILO Konvencijom o radu i z 2006. godine i Pravilnikom o uvjetima i načinu održavanja straže, te obavljanju drugih poslova na brodu kojima se osigurava sigurna plovidba i zaštita mora od onečišćenja.

Prvi postupak mirenja održan je 13. kolovoza. Tada su dodatno obrazloženi zahtjevi sindikata te su dani Upravi Jadrolinije na očitovanje, a zahtjevi su:

  • ukidanje Protokola iz 95 god;
  • nastavak kolektivnih pregovora (odmah);
  • početak kolektivnih pregovora za radnike na kopnu (odmah);
  • te korekcije plaća (usklađivanje koeficijenata).

 

Ostavljen je rok od 7 dana Upravi Jadrolinije da se očituje na prijedloge Sindikata te je konačno 19.kolovoza održan drugi sastanak mirenja na kojem predstavnici Uprave Jadrolinije nisu ODGOVORILI zadovoljavajućim prijedlozima, već su ponudili izmjenu i dopunu Protokola iz 1995, što je apsolutno nedopustivo jer se spomenutim protokolom prvenstveno krše prava pomoraca te cijeli niz konvencija i zakona, kao i kolektivni ugovor!!

Iz tog razloga je prekinut postupak mirenja te slijede sindikalne akcije o kojima ćemo javnost obavijestiti pravovremeno.