22.12.2015 Arhiva

Da su neki pomorci vrlo informirani, te da znaju iskoristiti svoja prava pokazalo se krajem proteklog tjedna. Naime, Inspektoru ITF-a Romanu Periću, telefonskim putem obratila su se dva mazača broda MV ˝Kemal Kuru˝IMO 9418080, panamske zastave koji je bio vezan u Splitu. Isti pomorci koji su prije par godina uplovili u Ploče, i koji su bili instruirani na koji način postupiti u slučaju potrebe.

Plaće nisu bile isplaćene od kolovoza za većinu posade, niti je bilo namjere da se ista isplati u dogledno vrijeme. Znajući njihova prava uz potporu ITF inspektora, brod je zaustavljen od strane ta dva mazača bez kojih brod nije mogao isploviti po osnovama minimalnog broja posade. Odmah je zatražena isplata zaostalih plaća za sve članove u visini od 60 000 US$ uključujući i prekovremene sate koji do sada nisu bili obračunavati, te repatrijacija za dva člana posade u štrajku.

Tako se kratko i jednostavno ukrcavanje tereta koje je trebalo potrajati svega nekoliko sati za brodara pretvorilo u trodnevnu noćnu moru sa znatnim dodatnim troškovima.

Između ostalih problema koji su zabilježeni na brodu, 3 člana posade nisu imala ugovore o radu, pa je sukladno tome došlo do nesuglasica između brodara i članova posade oko visine plaće. Kako je odgovornost brodara da zaposlenicima urući ugovore o radu, tako se ova nesuglasica rješila pogodno za pomorce. Isplaćene su im najviše plaće istog ranga na istom brodu evidentirane predhodnih godina.

Između ostaloga došla je do izražaja i izvrsna komunikacija i suradnja sa predstavnicima odjela za inspekcijske poslove lučke kapetanije Split. Brod je isplovio za Tursku, sa riješenom većinom problema, dok će se manji problemi nadzirati i riješiti prilikom sljedećih inspekcija za koje je vlasnik već dobio pismo upozorenja.