15.07.2015 Arhiva

Nakon primljenog odgovora pregovaračkog tima Jadrolinije, zajednički odgovaramo dalje obzirom da ne zadovoljavaju većini naših zahtjeva. Pisani nastavak pregovora između Pregovaračkog tima Jadrolinije i dopis predstavnika sindikata možete pronaći u nastavku vijesti:

Kako svi pregovori, pa tako i ovi moraju predstavljati kompromis između strana koje pregovaraju, odgovorili smo (u pisanoj formi posljednji put) s našim primjedbama i zamislima kako da riješimo dio postojećih problema. 

a) Ukidanje Protokola o odgovornosti i proceduri kolanja dokumentacije s prikazom dnevnog rada broda i fonda vremena za izradu plaća

Možemo podržati da bi jasna pravila definirana protokolom trebala ne ugrožavati prava pomoraca i radnika.

Moramo naglasiti da su postojeće tablice o radnom vremenu na brodovima, nastale kroz 80-te godine prošlog stoljeća, te su se, protokom vremena samo dorađivale, uvijek na štetu pomoraca.

Tražimo, kada se već koriste tablice, da se u iste ugrade i odredbe važećeg NKUHP, gdje je detaljno navedeno da pomorcu koji radi u punom radnom vremenu pripada 30 minuta za stanku, dok pomorac koji radi vise od punog radnog vremena, ali ne duže od 12 sati  ima pravo na još jednu dodatnu stanku od 30 minuta, a ako se radi preko 12 sati svi imaju pravo na dvije dodatne stanke od 30 minuta po odluci i rasporedu zapovjednika. To vi uredno prekrižite jer ne predstavljaju, po vama radno vrijeme broda, odnosno vrijeme kada se vrti propela što vi tretirate kao jedino radno vrijeme.

Ujedno se ne priznaje prekovremeni rad upisan po osnovi neprekidnog odmora člana posade manjeg od osam sati, a što je, također, definirano u NKUHP.

S primjenom ovih odredbi NKUHP mislimo da bi svi bili zadovoljniji nego priznavanjem sati rada samo na način kako vama odgovara.

b) Izjednačavanje plaća niže posade/mornara s minimalnom plaćom u RH

Drago nam je što Jadrolinija već́ isplaćuje plaću mornara u skladu sa zakonskim minimumom.

Prihvaćamo, kako mornari ni na koji način ne bi bili oštećeni, prilikom isplate plaće, da se tim djelatnicima, za sada, isplaćuje „Dodatak do minimalne plaće", koji je sastavni dio plaće i ulazi u obračun za mirovinu. Napominjemo da se taj dodatak odnosi samo za redovan rad. Sve ostalo što se obračunava tijekom mjeseca, plaća se prema postojećem koeficijentu tako da su oštećeni za ostale odrađene sate (DDP, PREKOVREMENE SATE, DTO, NOĆNE SATE).

Zato tražimo da se taj “dodatak” uključi u plaću, izmjenom platnog razreda mornara (vježbenika), te da se poštuju omjeri najmanje i najveće plaće na brodu potpisani u prilogu NKUHP “TABLICA PLAĆA” broj III. 

Provođenjem u djelo gore iznijetog u predmetnom zahtjevu, moći ćemo zaključiti da se želje i namjere Sindikata i Jadrolinije podudaraju. Opaska: na taj način izbjegla bi se “uravnilovka” plaća na brodovima, a što je potrebno spriječiti i prema riječima Predsjednika Uprave izrečenim na sastanku sa socijalnim partnerima 24. 4. 2014. godine. 

U prilogu vam dostavljamo usporedbe osnovnih plaća iz 2008. i danas.

Usporedba osnovnih plaća

 

Sadašnje stanje dogovoreno 2008 godine i izračun plaća temeljem Zakona o minimalnoj plaći za razdoblje od 1.1. do 31.12.2015 iznosi 3.029,55 kn.

 

Red.

br.

 

 

 

Radno mjesto

Grupa složenosti

Koeficijent složenosti

Sadašnja plaća

Zakon o minimalnoj plaći

Razlika

Odnos plaća 1:3,10

 

01.

Zapovjednik  I

X

4,00

9.404,00

12118,21

2714,2

3,1

02.

Zapovjednik  II

X

3,80

8.933,00

11512,29

 

 

03.

Zapovjednik  III

X

3,60

8.463,00

10906,38

 

 

04.

Upravitelj stroja  I

X

3,90

9.168,00

11815,24

 

 

05.

Upravitelj stroja II

X

3,70

8.698,00

11209,33

 

 

06.

Upravitelj stroja III

IX

3,50

 

 

 

 

07.

I časnik palube

Čas.plov.str. I

II časnik stroja (I)

IX

3,50

8.228,00

10603,43

 

 

08.

I časnik stroja

IX

3,50

 

 

 

 

09.

Hotel manager I

IX

3,50

 

 

 

 

11.

Šef kuhinje

VIII

3,20

7.852,30

9694,56

 

 

12.

Glavni konobar

VII

2,70

 

 

 

 

13.

Glavni kuhar

VII

2,70

 

 

 

 

14.

Čas. plov.str. II

VII

2,70

6.347,00

8179,79

 

 

15.

Čas.plov.str.u stroju II Čas. električar

VII

2,70

 

 

 

 

16.

Hotel manager II

VII

2,70

 

 

 

 

17.

I čas. pal. (P.P. I;II;III)

VII

2.70

 

 

 

 

18.

I kuhar,

Šef ugost.odjeljenja

 

VI

2,30

5.407,30

 

6967,96

 

 

19.

Vođa palube

Brodski tesar

V

2,00

 

 

 

 

20.

Vođa stroja

V

2,00

 

 

 

 

21.

I konobar

V

2,00

4.702,00

6059,11

 

 

22.

Elekrtičar

V

2,00

 

 

 

 

23.

Čas.plov.str. III

Čas.plov.str.u stroju III

V

2,00

 

 

 

 

25.

Čas. palube (brodovođa)

V

2,00

 

 

 

 

27.

Mehaničar

IV

2,00

 

 

 

 

28.

Kuhar / pekar

IV

1,70

3.996,00

5150,24

 

 

29.

Skladištar

IV

1,70

 

 

 

 

30.

Član.plov.str. (kormilar)

IV

1,60

 

 

 

 

31.

Član.plov.str. (motorista)

III

1,60

3.761,00

4847,28

1086,25

1,24

32.

Konobar / sobarica

III

1,60

 

 

 

 

33.

Čistač stroja

II

1,20

 

 

 

 

34.

Mladić kuhinje,

servirka

II

1,20

2.821,00

3635,46

814,46

0,93

35.

Mladić sobe

I

1,10

2.586,00

3332,5

746,5

0,85

36.

Mornar

I

1,10

 

 

 

 

37.

Kadet

I

1,00

2.351,00

3029,55

678,55

 

38.

Vježbenik stroja

I

1,00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(razlika u plaći i omjer prikazani su samo za zapovjednika I, kormilara, mornara I vježbenike)

c) Prijedlog povećanja hranarine za 20%

Prihvaćamo prijedlog pregovaračkog tima Uprave o namjeravanom povećanju pomorskog dodatka i to za iznos od 28 kuna po danu ukrcaja svakom pomorcu.

d) Početak pregovora za Kolektivni ugovor za radnike na kopnu

Naš zahtjev za pregovore, kao i pisani prijedlog KU za radnika na kopnu predan je Upravi Društva Jadrolinija prije pet godina. Predmet KU detaljno je opisan u ZOR, gdje je navedena i obveza pregovaranja u dobroj vjeri, kao I obveza ispunjavanja odredbi sklopljenog kolektivnog ugovora.  

Zakon o radu je donio Hrvatski Sabor, bez učešća radnika u njegovoj izradi, premda ne tvrdimo da ne štiti prava svih radnika.

Pravilnik o radu je donijela Uprava Društva Jadrolinija, također bez učešća u njegovoj izradi radnika, a primjedbe dostavljene od socijalnih partnera niste uvažili. Suglasnost na isti nije dalo ni RV. Vi tvrdite da su kroz Pravilnik detaljno definirana i zaštićena prava svakog zaposlenika Jadrolinije. Mi smatramo da to nije dovoljno.

Naš zahtjev je da se zajednički napravi Kolektivni ugovor za radnike na kopnu, ne s namjerom ekstremnih traženja novih prava, već iz razloga želje radnika i sindikata  da ojačaju zaštitu svih na radnim mjestima, uklanjanjem  dubioza koje se javljaju u Pravilniku o radu.

Ukoliko niste znali, kolektivno pregovaranje smatra se najvažnijom aktivnošću koja se odvija između sindikata I poslodavaca i naglašavamo da se kolektivni ugovor ne donosi kao odluka Uprave, nego je zakonska obaveza poslodavca pregovaranje sa socijalnim partnerima, što vi svjesno izbjegavate. 

Morate znati da je cilj je zajednički: postići dogovor koji zadovoljava sve uključene strane.

 

S poštovanjem,

Za Povjereništvo

SPH Podružnica Jadrolinija i Predsjednik NSPPBH

Dragomir Mucić v.r.              Tomislav Urlić v.r.

ODGOVOR NA DOPIS UPRAVE JADROLINIJE

 

U prilogu pročitajte dopis Pregovaračkog tima Jadrolinije kojega čine:

Goran Frković, rukovoditelj Pravne službe Jadrolinije

Jan Kreber, izvršni direktor Sektora ljudskih resursa

Đani Lukšić, rukovoditelj Službe za pomoračka zvanja

DOPIS PREGOVARAČKOG TIMA JADROLINIJE I ODGOVOR NA ZAHTJEVE SINDIKATA