23.07.2015 Arhiva

Ljetna škola ITF-a okupila je početkom srpnja više od 40 pripadnika sekcija mladih (do 35 godina) iz brojnih sindikata svijeta (SAD, Velika Britanija, Indija, Barbados, Indija, Indonezija, Švedska, Norveška, Libanon, Turska, Maroko, Australija, Urugvaj, Argentina…) koji su se prvenstveno upoznali sa radom i strukturom Međunarodne organizacije transportnih radnika (ITF). 

 

Škola je održana od strane predstavnika ITF-a (edukacijskog odjela te odjela za informiranje i predstavnika mladih) uz prisutnost i pomoć vanjskih suradnika iz američkih neprofitnih organizacija. Sindikat pomoraca Hrvatske predstavljale su Bojana Manojlović i Dorotea Zec. 

Na samom početku radionice polaznici su upoznati sa različitim načinima komunikacije sa članovima sindikata putem socijalnih medija (facebook, twitter, instagram, blog, youtube) te su se kroz cijelo trajanje škole koristili timediji kako bi što veći broj ljudi upoznali sa programom škole i problemima mladih (#ithyouth2015).

Također, polaznici su se podjelili u grupe po sekcijama kojima pripadaju (pomorci, lučki radnici, željeznice, civilna avijacija, cestovni promet) te su raspravili i upoznali se sa problemima koje imaju druge zemlje. Kada se radi o pomorcima, može se zaključiti da su svugdje prisutni isti i/ili slični problemi: (ne)zapošljavanje mladih pomoraca, učlanjivanje mladih članova u sindikate i njihovo sudjelovanje u radu/akcijama sindikata, komunikacija sa članovima koji su nerjetko teško dostupni na brodovima…

Nesporno je da svi imaju iste probleme te se raspravilo što se može napraviti kako bi se poboljšao rad sindikata odnosno život pomoraca. Komunikacija sa članovima je vrlo važna, te su socijalne mreženavedene kao jedan od boljih načina komunikacije i informiranja članstva.Također je spomenuto da se članovi mogu kontaktirati i putem sms poruka te češćim posjećivanjem na radnim mjestima.

Polaznicima su predstavljene neke od kampanja koje su aktualne u ITF-u (Qatar kampanja, IAM Delta kampanja, DHL kampanja) te se detaljno izložilo i upoznalo sa načinom vođenja kampanja i izborom sredstava na koji će se ista provoditi. Naglašeno je da je posebno važna suradnja sa drugim sindikatima i organizacijama koje mogu pomoći u organiziranju, vođenju ili suportiranjukampanja kao i suradnja sa ITF-om i ETF-om (na razini Europe) odnosno drugimregionalnim uredima ITF-a.

Osim navedenog, izložene su i teme koje se odnose na klimatske promjene, globalizaciju te funkcioniranje velikih kompanija koje nerjetko onemogućavaju rad i prisutnost sindikata (posebno su izloženi problemi koji postoje u američkom Walmartu).

Konačno, polaznici škole razmotrili su i probleme koji postoje u svakoj zasebnoj regiji (Europa, Azija Pacifik, Afrika, Sjeverna Amerika, Južna Amerika) te se raspravio i rad na regionalnoj razini u Europi, dakle kroz ETF. Ponovno je uočeno da su osnovni problemi koji se pojavljuju u cijeloj regiji: nezaposlenost mladih zbog dugotrajne krize, nezainteresiranost mladih za članstvo u sindikatima, komunikacija sa članovima u svim sekcijama transporta.

 

ODBOR MLADIH ITF-a - WASHINGTON

Odbor mladih ITF-a sastao se u razdoblju od 14. do 16. srpnja 2015. godine u Washingtonu na drugom sastanku u ovom sastavu (većinom izabranom na Kongresu ITF-a u Sofiji, Bugarska u kolovozu 2014. godine). Na samom početku rada Odbora mladih, za novopridošle članove Odbora, održano je od strane sekretarijata iz Londona kratko izlaganje na temu djelovanja i strukture ITF-a u cijelosti te posebno Odbora mladih.

Odbor je raspravio i eventualnu potrebu za izmjenom Statuta ITF-a i/ili Pravila koja uređuju rad Odbora mladih (posebno pitanje financiranja osobe koja bi na neodređeno bila zaposlena u sjedištu ITF-a u Londonu na poslovima koji se odnose isključivo na mlade radnike). Zaključeno je da bi se trebala osnovati manja radna skupina koja će detaljnije razmotriti ova pitanja te izvjestiti druge članove o zaključcima.

Nadalje, detaljno se raspravio razvoj pojedinih regija, te su predstavnici izložili i izvjestili ostale o napretku i trenutnom stupnju razvoja u regijama, i to:

Azija Pacifik - Ustanovljen je trogodišnji plan razvoja ove regije uz potporu i financijranje od strane njemačke organizacije FES (Friedrich Ebert Stifung). Posebno je istaknuta važnost da se nastavi sa radom na osnivanju odbora u toj regiji te je napomenuto da je osnovni problem veličina regije i veliki broj sindikata koji djeluje u toj regiji.

Afrika - Razvoj ove regije zasada teče otežano jer nema suradnje između pojedinih sindikata u ovoj regiji. Također, zasad ne postoji niti veća zainteresiranost za osnivanje mreže mladih. Zaključeno je da će se pokušati, što je više moguće, primjeniti pozitivno iskustvo iz regije Azija Pacifik.

Europa - Izložena su dosadašnja iskustva i rad u sklopu Odbora mladih ETF-a. Zasad su na razini ETF-a razrađena pitanja: krize u Europi, klimatske promjene, kampanje i ravnopravnost spolova. Rad Odbora ETF-a podjeljen je u četri skupine od kojih se svaka bavi jednim od naprijed navedenih područja.

Arapski svijet - U regiji je ustanovljena nova mreža mladih transportnih radnika u državama kao što su Jemen, Libanon, Tunis, Maroko, Palestina i Alžir.

Dogovoreno je da će se regionalni Odbor mladih sastajati svaka tri mjeseca kako bi se raspravilo sve što je dosad poduzeto te se dogovorio daljnji plan rada. Mladi radnici u Arapskom svijetu zastupljeni su na regionalnim događanjima organiziranim od strane ITF-a (kao što su npr. sastanci sekcija civilne avijacije i lučkih radnika). Unutar ustanovljene mreže mladih radnika učinkovito se komunicira kada za to postoji potreba (npr. sudjelovanje u ITF kamapanjama – IAM Delta, Qatar Airlines). Posebno se ističe važnost suradnje Odbora mladih u ovoj regiji sa regionalnim uredom ITF-a.

Potiču se sastanci sa ostalim sindikatima unutar regije, ali i sa sindikatima iz drugih regija kako bi se zajednički poticali mladi radnici. Isto tako, napominje se da pravila koja uređuju rad i prava mladih radnika i žena treba stalno dopunjavati i mijenjati kako bi se mladima i ženama omogućilo uključivanje i sudjelovanje u procesu donošenja odluka.

Predsjedavajući Obora mladih izvjestio je prisutne da je imaju mogućnost sudjelovati i uključiti se u već postojeći rad u ITF-a koji se odnosi na klimatske promjene.

Odbor je posebnu pažnju posvetio predstavnicima sindikata u regiji Sjeverna Amerika. Naime, dosad je prisutnost članova Odbora iz ove regije bila vrlo mala te se iskoristila prilika da se Odbor, koji se sastao u Washingtonu, upozna sa djelovanjem nekih od sindikata koji djeluju u Sjedinjenim Američkim Državama. Sukladno navedenom, predstavnici sindikata kao što su NATCA (National Air Traffic Controllers Association), APFA (Association of Professional Flight Attendants), IAM (International Asociation of Machinist and Aerospace), AFA-CWA (Asociation od Flight Attendants) upoznali su članove Odbora sa strukturom rada i eventualnim postojanjem sekcija mladih u okvirima tih sindikata.

Odbor je raspravio i predstojeću konferenciju sekcije mladih ITF-a te programa te konferencija koja bi se trebala održati u drugoj polovici 2016. godine, i to najvjerovatnije u Argentini (Buenos Aires). Odbor je dao prijedlog o programu konferencije koji će se detaljnije razraditi od strane sekretarijata u ITF-u.

 

Konačno, zadnjeg dana Odbora mladih (16. srpnja 2015. godine), članovi Odbora  su pružili potporu i sudjelovali u prosvjedu organiziranom od strane Association of Flight Attendants – CWA (AFA) iz Sjedinjenih Američkih Država. Naime, kabinsko osoblje američke aviokompanije United Airlines organiziralo je na aerodromu Dulles u Washingtonu prosvjed kojim se prvenstveno tražilo da se bez odgađanja potpiše pravedan Kolektivni ugovor za kabinsko osoblje. Naime, aviokompanija United Airlines se u listopadu 2010. godine povezala sa aviokompanijom Continental Micronesia te je tada obećano da će svi zaposlenici dobiti novi Kolektivni ugovor u skladu sa financijskim mogućnostima novonastale aviokompanije (značajno povećana dobit) te promjenama na tržištu. Međutim, do danas, iako aviokompanija bilježi rekordnu dobit, ne postoji zajednički dogovor niti kolektivni ugovor za čak 24.000 članova kabinskog osoblja. Kabinsko osoblje United Airline uz potporu predstavnika Odbora mladih ITF-a prosvjedovalo je na aerodromu Dulles u Washingtonu zahtjevajući novi Kolektivni ugovor u skladu sa izrazito velikom dobiti tvrtke. Posebnoje i prozivan izvršni direktor Jeff Smiseka radi lažnih obećanja i onemogućavanja zaposlenicima da ostvare svoja prava koja su im obećana.

 

Zasad se ne zna datum održavanja slijedećeg Odbora mladih, međutim radna skupina koja će detaljnije se baviti pitanjem položaja mladih u sklopu ITF-a trebala bi do kraja 2015. godine odraditi početni dio i izvješće dostaviti ostalim članovima Odbora.

U privitku zahvala od strane ITF-a zbog uključivanja Bojane i Dorotee kao predstavnica Sindikata pomoraca Hrvatske u ljetnu školu ITF-a:

Date: 23 July 2015

Re: ITF Young Transport Workers Summer School 2015 

Dear Comrade Predrag,

Thank you very much for nominating and sending Bojana Manojlovic and Dorotea Zec representing SPH-SUC to participate in this year's ITF young transport workers summer school in Maryland, USA. We are grateful for your organisation's leadership’s farsighted support for this work programme and the development of young transport workers engagement on the global level. Bojana and Dorotea are a credit to SPH-SUC and was doing a wonderful job as part of a class of almost forty international participants, who came from all of the world's regions and represented most industrial sections of the ITF.

As such, their exchange and interaction will add tremendous value to the global labour movement. Everyone was fortunate to have had Bojana and Dorotea participate and hope they will continue to provide support and experience to the work. When you have a spare moment, we would also appreciate any feedback you may have received, and would as much appreciate hearing from you about potential future engagement between Bojana and Dorotea and the ITF's global young transport workers programme. Thank you very much for your union's commitment and support, In Solidarity Ingo Marowsky ITF Youth Officer Cc: Bojana Manojlovic and Dorotea Zec