16.09.2015 Arhiva

Novo izvješće "Women Seafarers' Health and Welfare Survey" osmišljeno kako bi se identificirala ključna područja zabrinutosti za žene pomorce biti će središnja tema sastanka o zdravlju i dobrobiti žena koje rade na moru, koja će se održati sutra u Londonu. To je zajednička inicijativa od strane organizacije International Seafarers' Welfare and Assistance Network (ISWAN), Međunarodne federacije transportnih radnika (ITF), International Maritime Health Association(IMHA) i Seafarers Hospital Society (SHS).

Izvješće se može vidjeti u cijelosti na sljedećoj poveznici:http://goo.gl/U7bjEv.

Rezultati istraživanja koje je ispunilo 595 žena pomoraca, ukazuju na sljedeće:

• Gotovo polovica ispitanica prijavila je bol u leđima i zglobovima i stres/ depresiju/anksioznost kao dva najveća izazova s kojima se susreću na brodu

• Najveći problem sprečavanja žene pomoraca ka pristupanju zdravstvenoj pomoći za vrijem boravka na brodu je nedostatak povjerljivosti

• Više od polovice ispitanica bi pozdravile inicijativu rutinske provjere kvalitete života na brodu

Procjenjuje se da su 1-2% od ukupnog broja pomoraca na svijetu (1,2 milijuna) žene, koje rade na 87.000 brodova, uglavnom u sektoru brodova za krstarenje. Istraživanja pokazuju da se one i dalje suočavaju s diskriminacijom i da postoje područja u kojima se specifične potrebe žena pomoraca zaboravljaju.

Zdravlje je upravo jedno od tema o kojoj se ne razgovara, što dovodi do rastuće zabrinutosti među zdravstvenim i socijalnim organizacijama koje smatraju da su medicinski priručnici i druge literature o zdravlju žena pomoraca zastarjele i ne daju rodnu perspektivu za zdravlje, ili razmatraju zdravstvena i slična pitanja koja su specifična za žene.