18.08.2015 Arhiva

Evo koliko je socijalno osjetljiva država, ali i koliko ima logike u njihovim zaključcima.

Radnik Jadrolinije traži priznanje PRAVA NA INVALIDSKU MIROVINU.
Tjelesno oštećenje zbog bolesti cit. "u ukupnom postotku od 100%, a na donje ekstremitete 100%" određuje se rješenjem od 02.04.2014.

Prijašnje rješenje mu ostavlja dio radne sposobnosti uz kontraidnikacije: cit. "1. BEZ RADA NA TERENU; 2. BEZ RADA NA BRODU; 3. BEZ STAJANJA; 4. I HODANJA; 5. BEZ RADA S VODOM; 6. BEZ DIZANJA 7. I BEZ NOŠENJA TERETA.

Novo rješenje Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje područna služba u Splitu od 11.04.2014. uskraćuje mu pravo na invalidsku mirovinu. Gospođa Nataša Poparić, dipl. pravnik, v.r. i gospođa Marica Nikolov, dipl.pravnik,v.r. potpisuju rješenje u kojem stoji da prema mišljenju ovlaštenog vještaka

cit. "NIJE DOŠLO DO PROMJENA U ZDRAVSTVENOM STANJU U ODNOSU NA PRIJAŠNJU OCJENU RADNE SPOSOBNOSTI OD 11.07.2005."

Nadalje navodi cit.: "da postoji profesionalna nesposobnost za rad uz isključenje rada na terenu, rada na brodu, stajanja i hodanja, bez rada sa vodom, bez dizanja i nošenja tereta,BEZ DUGOTRAJNOG SJEDENJA I RADA SA STRANKAMA."

Uprkos tvrdnji da nema promjena, došlo je do novih kontraindikacija u odnosu na 2005. godinu - "DUGOTRAJNO SJEDENJE I RAD SA STRANKAMA".
Jesu li to promjene?! Ne i za dvije pravnice u potpisu rješenja.

Sad imamo radnika koji je s radnog mjesta konobar/ kuhar na brodu, prešao na rad šalterski službenik II, a koji NE MOŽE / SMIJE:

-raditi na terenu i raditi na brodu (dakle samo u mjestu boravka)
-stajati
-hodati
-sjediti 
-raditi s vodom (ma što to značilo, a nadam se da ne znači da se ne smije umivati i prati)
-dizati terete
-nositi terete (ovo je interesantna tvrdnja, jer da bi nosio teret moraš ga podignuti pa ispada da su "pametni" u HZMO-u predvidjeli i da te mogu kao mazgu natovariti?!-e jesmo mazge)
-raditi sa strankama

I konačno sve to ne daje PRAVO NA INVALIDSKU MIROVINU, jer proizlazi da još MOŽE - SMIJE puzati, da bi izmolio dr. MRSIĆA da mu da pravo koje je vidljivo "iz aviona" ali nije iz SDP-ovske socijalne politike.

Bože oprosti im, ne znaju što rade.