09.10.2015 Arhiva

U srijedu, 7. listopada 2015. zlosretni brod Ane ponovno je, nakon puna 624 dana, makar i nakratko zaplovio. Naime, premješten je na vez broj 2. u splitskoj Sjevernoj luci kako bi se sa njega iskrcao teret od 4 997 tona građevinskog željeza te da se konačno proda na sudskoj dražbi kako bi se pomorci koji su pllovili na njemu mogli naplatiti, pa makar i djelomično. To će ovisiti o postignutoj cijeni na sudskoj dražbi te o tome koliko će Lučka uprava Split biti dobrohotna u odricanju od naplate svojih potraživanja oko veza broda.

Sama operacija premještaja broda, uz 6 pomoraca na njemu i asistenciju dva Brodospasova tegljača, neće opteretiti ovaj slučaj, jer će se po nalogu Trgovačkog suda svi troškovi micanja broda i iskrcaja tereta naplatiti od njegovog vlasnika, ili pak nakon prodaje tereta, ukoliko se vlasnik ne oglasi u roku od 6 mjeseci.