15.10.2015 Arhiva

U nastavku možete pročitati izvještaj koordinatora SPH podružnice u Jadroliniji, kap. Dragomira Mucića o aktivnostima članova i rada same podružnice u proteklom trosmjesečju. Sam dokument možete pronaći u rubrici JADROLINIJA.

Izvještaj o radu u podružnici SPH za vremenski period od 1. travnja do 30. rujna 2015. godine

 

Protokom ovog vremenskog perioda i radi informiranja članova SPH i ostalih u društvu Jadrolinija, s par rečenica iznijeti ćemo rad u podružnici SPH, odrađen prema Planovima aktivnosti za 2. i 3.  tromjesečje 2015. godine, te dopunjen aktivnostima nastalim kao plod našega sindikalnog rada i djelovanja spram Uprave Jadrolinije.

 

Slijedom odrađene ankete napravljene kroz veljaću, te zadaća postavljenim ispred nas od strane našega članstva, nastavili smo s akrtivnim radom u podružnici.

Tako smo 16. travnja održali 10. sjednicu Povjereništva SPH, gdje je zaključeno kako ćemo aktivno učestvovati u izradi pravnog kostura NKUHP, o čijem napretku će nas naša predstavnica u radnoj skupini, stalno izvještavati, uz inzistiranje na poštivanju dogovorenih rokova.

 

Ujedno je donesena odluka da se, u slučaju ne ispunjavanja naših zahtjeva, navedenih u anketnom listiću (baziranih na višegodišnjim obečanjima raznih uprava), organizira mirno okupljanje ispred zgrade Jadrolinije u Rijeci, koje bi poslužilo za upoznavanje javnosti s našim problemima. 

Odlučeno je da s planiranim aktivnostima upoznamo kolege iz NSPPBH, kako bi skupa djelovali u organiziranju mirnog okupljanja i drugih sindikalnih akcija, a sve za dobrobit Jadrolinije.

Na sjednici smo iznijeli kako je prodaja mt «Liburnije» još jedan pokazatelj urušavanja Jadrolinije, jer isprazna obećanja o nabavci novog (polovnog) broda posljednih godina su bila samo gomila lažinih obečanja i neistina.

Očito je kako se neče voditi računa o međunarodnim i dužobalnoj liniji, zbog navodne komercijalne neisplativosti. Povjereništvo je smatralo kako se ne radi o neisplativosti, već o nesposobnosti odgovornih da zaposle brodove na odgovarajući i komercijalno isplativ način.

I dalje smo inzistirali na režijskim kartama.

 

Napravljena su dva zajednička sastanka s kolegama iz NSPPBH, gdje je formiran štrajkaški odbor zbog ne ispunjavanja dogovorenih obveza spram pomoraca i radnika u društvu Jadrolinija i izrečenih obećanja od bivših i sadašnje uprave. Nabrajati probleme s kojima se susrečemo je postalo degutantno. Iz dosadašnjih dopisa svima su dostupni u pisanoj formi ili na www.sph.hr.

 

Na zajedničkom sastanku sindikata od 6. 5. 2015. godine je napravljena prijava mirnog okupljanja, koja je proslijeđena PU Primorsko – goranske županije, kako bi sve radnje bile organizirane i sprovedene u djelu prema odredbama Zakona o mirnom okupljanju. Zbog disperzije društva Jadrolinija diljem cijele naše obale, smatrali smo kako je dostatan broj za okupljanje 30-ak članova, te je s tim brojem prijava poslana na PU Primorsko – goranske županije.

Zatim smo, uz planirano mirno okupljanje, tiskali 4000 dvojezičnih (hrvatsko-engleski) letaka, a na kojima smo naveli naše zahtjeve spram uprave.

 

U svibnju su održani skupovi radnika i pomoraca društva Jadrolinije, na kojima nas je uprava trebala detaljno upoznati s radom društva, financijskim pokazateljima i ostalim segmentima rada Jadrolinije. Kako su se skupovi (na kojima je potpisnik ovih redaka bio prisutan) pretvorili u obostrano (dijelom uprava – dijelom prisutni pomorci i radnici) svađalačke diskusije, ostali smo uskračeni za puno informacija.  

Konstatirali smo da je duž obalna linija, neopravdano, ukinuta, da su nam plaće male i nedovoljne za osnovne životne potrebe, da nema naznaka jačanja međunarodnih linija, da se srozavaju platni razredi (koeficijenti) pomoraca, da je postojeći Protokol o plaćama pomoraca izvučen iz naftalina (tablice su napravljene negdje sredinom 80-90-tih godina prošlog stolječa), te da se iz njega uzimaju samo djelovi koji još više smanjuju plaće pomoraca, da nema režijskih karata, kolektivnih ugovora itd.

Ukratko, Predsjednik uprave je iznio kako smatra da planirano mirno okupljanje je neka vrsta akcije, koja bi trebala pospješiti pregovaranje za NKU i da mu je žao što mora sa Sindikatima «tezgariti», smatrajući kako nije u redu da se odmah, nakon održanih zajedničkih sastanaka, na našoj web stranici pojavi vijest o tome s kratkim sadržajem.

Interesantno, naša zadaća je pravovremeno informirati kako naše članstvo, tako i sve radnike i pomorce u Jadroliniji!!

Svakako, skupovi su završilo prijevremeno, prekinuti od strane Predsjednika RV, radi sprječavanja svađa i malog broja prisutnih. 

 

I tako smo došli do mirnog okupljanja, održanog u Rijeci 9. 6. 2015. godine, kao i dijeljenje letaka u svim lukama koje tikavaju naši brodovi. Cjelokupna akcija je protekla mirno i dostojanstveno, u skladu sa svim zakonskim odredbama, samo što je naš broj bio dvostruko veći od planiranog. Medijski smo bili zastupljeni odlično i s puno uvažavanja.

Zahvaljujući tome dobili smo potporu cjelokupne javnosti, sindikata i sindikalnih središnjica u RH. 

 

Zaključak je kako je sve bilo organizirano profesionalno, kvalitetno i na visokoj razini, uz napomenu da je osnovni cilj postignut - javnost Hrvatske je upoznata s našim problemima.

Izjava Predsjednika uprave Jadrolinije, kako se radilo o nelegalnom prosvjedu, je pokazalo samo njegovo ne poznavanje Zakona o javnom okupljanju, kao i dovođenje u pitanje kredibiliteta izvršne vlasti PU, koja je dala odobrenje za održavanje mirnog okupljanja.

 

To je rezultiralo nastavkom pregovora za završetak NKUHP, održanim 19. 6. 2015. gdje je revidirano prvih 29 članaka postoječeg kolektivnog ugovora, te je započeta tema radnog vremena. Nastavak pregovora je održan 16. 7. 2015. Predloženi rok brodara za zaključivanje KU jest kraj tekuče godine, s čime se mi, predstavnici zaposlenika, nismo složili. 

 

Ujedno je, krajem lipnja, na zahtjev Sindikata održan sastanak uprava – sindikati, po osnovi izjave Predsjednika uprave, koju su prenijeli mediji, nakon mirnog okupljanja, da je spreman na razgovore i rješavanje svih problema.

 

Zajednički sastanak s upravom je rezultirao s pisanim odgovorom pregovaračkog tima Jadrolinije koji ne zadovoljavaju većinu naših opravdanih zahtjeva, te smo im opetovano iznijeli naše primjedbe i ponudili rješenja, koja su predstavljala kompromis iz dosadašnjih naših prijedloga i ponuđenih rješenja uprave, vezano za Protokol o plaćama, primjenu odredbi sadašnjeg NKUHP, izjednačavanjem minimalne plaće u Jadroliniji s minimalnom plaćom u RH, otpočinjanju pregovora za KU radnika na kopnu itd..

 

Kako nije bilo očekivanih napredaka u razgovorima s upravom, otpočele su pripreme za štrajk kroz mjesec kolovoz 2015. Tako je 24. 7. 2015. godine održana 11. sjednica Povjereništva SPH, podružnice Jadrolinija.

 

Nakon duge i povremeno žustre rasprave o daljnjim sindikalnim aktivnostima donijeli smo zaključak većinom glasova ( 4 za, 3 protiv) da se ispuni Zahtjev za mirenje između sindikata koji djeluju u Jadroliniji i društva Jadrolinija.

 

Zahtjev nije jednoglasno usvojen iz razloga što smo, u međuvremenu, uspjeli realizirati dio naših traženja, kao što su zapošljavanje radnika na kopnu, izmjenom UOR s određenog na neodređeno vrijeme, otpočelo se je ponovo s pregovorima za izradu NKUHP, uspjeli smo da se poveća pomorski dodatak svim pomorcima u istom iznosu. Osim toga, dobili smo u pisanoj formi, od strane pregovaračkog tima Jadrolinije obečanje kako će se otpočeti s pregovorim oko izrade KU za radnike na kopnu, najkasnije do 15. listopada, te da će se pitanje minimalne plaće riješiti kroz prilog o plaćama u novom NKUHP.  

 

Štrajk je bio najavljen za 21. kolovoza 2015. godine. Istome je prethodio pokušaj mirenja, uz utvrđivanje reprezentativnosti sindikata, što je i napravljeno, gdje je utvrđeno da je naš broj 546 članova, a ako pridodamo i nove članove prelazimo 570 članova, te nas ima nešto malo više (oko 40 članova) od kolega iz drugoga sindikata.   

Nažalost, dva pokušaja mirenja nisu dala rezultate i kada se je već pristupilo organizaciji štrajka, naknadni sastanak predstavnika uprave i predstavnika sindikata, rezultirao je dogovorom da će se Protokol o plaćama povući početkom listopada, prihvačanjem pregovaranja za KU, radnika na kopnu, kao i nastavak pregovora za NKUHP, tako da je štrajk, za sada otkazan.

 

Još jedna važna aktivnosti bila nam je da se za pomorce primjenjuje, kao i za radnike na kopnu; «Odluka o načinu i postupku ostvarivanja prava na otpremninu». Dobili smo pisanu obavijest, uprave društva Jadrolinija, potpisanu od Predsjednika Uprave Jadrolinije, gdje je navedeno kako će se formirati radna skupina čiji zadatak će biti utvrđivanje broja pomoraca za odlazak u mirovinu, uz uvjet da su stariji od 60 godina s otpremninom od ½  ugovorene mjesečne bruto plaće s dodatkom na staž, za svaku navršenu godinu radnog staža. Potrebno je obavijest pretočiti u Odluku, koja će se primjenjivati stalno, te je kao takvu ugraditi u NKUHP. 

 

Moramo se osvrnuti, na još uvijek, ne jasan stav uprave ili kadrovske službe u odnosu na UOR potpisane na određeno vrijeme. Premda smo zadovoljni prijemom većine radnika na kopnu u stalni radni odnos, ne možemo prihvatiti da neke naše kolegice i kolege (s inicijalima IP i AB), nakon pustih godina i 50-ak potpisanih UOR na određeno vrijeme, idu ponovo na ulicu i ostaju bez posla, premda su svoju stručnost, znanje, marljivost i vjernost Jadroliniji dokazivali 15 i više godina. 

 

Za kraj možemo naglasiti, kako je, zahvaljujući svim članovima sindikata, svim pomorcima i radnicima na kopnu turistička sezona odrađena na najvišoj razini i s dobiti, za koju sam ministar, na javnoj TV,  tvrdi da iznosi 28.000.000,00 kuna.

Ima se, može se...  

 

Svakodnevno i stalno se je promovirao rad SPH, upoznavajući sve zaposlene u Jadroliniji  po plovnim područjima o našem zalaganju u zaštiti prava pomoraca i radnika, te svim pogodnostima koje pruža članstvo u SPH što rezultira stalnim povečanjem broja naših članova.

Još vas, sve članove SPH – podružnice Jadrolinija, kao i sve ostale pomorce i radnike obavještavamo kako je  Sindikat pomoraca Hrvatske izradio besplatnu smartphone aplikaciju koja je dostupna svima, neovisno o lokaciji, preko koje možete, osim pregleda vijesti iz zemlje i svijeta, pregleda aktivnosti sindikata, te mogućnosti učlanjivanja u SPH, voditi i osobni dnevnik u kojemu su integrirani kalkulator za izračun dana provedenih u inozemstvu kao izravan i "real time" kontakt sa zaposlenicima Sindikata. To je posebna pogodnost koju nudi aplikacija, gdje putem live chata možete potražiti pomoć ili savjet bilo kada i bilo gdje.

Potražite ju odmah i preuzmite besplatno!

Poveznice:

Apple store: https://itunes.apple.com/us/app/sindikat-pomoraca-hrvatske/id1019160671?mt=8

Google play: https://play.google.com/store/apps/details?id=co.infinum.sph

 

   

Napominjemo da je ovo samo kratki pregled naših aktivnosti. Sve potrebne informacije, kao i zapisnici nalaze se na našoj WEB stranici, gdje su detaljno prikazani tijekovi sastanaka i sjednica.

 

 

Srdačno pozdravljamo uz slogan

 

 „ploviti se mora“ !  

 

Koordinator Povjereništva SPH

Podružnica Jadrolinija

Dragomir  Mucić vr.     

          

 

Posjetite: www.sph.hr