Kongres Sindikata pomoraca Hrvatske sastao se u Dubrovniku u razdoblju od 27. do 29. travnja 2022. godine te je, sukladno članku 17., stavak 2. Statuta SPH, a na prijedlog Središnjeg odbora Sindikata pomorava Hrvatske, donio sljedeću

 

ODLUKU KONGRESA SINDIKATA POMORACA HRVATSKE

O VISINI ČLANARINE ZA RAZDOBLJE OD 2022. DO 2027. GODINE

 

Članarina u sljedećem kongresnom razdoblju (2022. – 2027.) iznosit će:

 

1.     0,5 % od bruto plaće za pomorce i ostale članove koji primaju plaće u eurima,

 

2.     200,00 dolara godišnje, odnosno 35 dolara mjesečno, za časnike,

 

3.     150,00 dolara godišnje, odnosno 25 dolara mjesečno, za ostale članove posade,

 

4.     20,00 eura godišnje za vježbenike i umirovljenike, i

 

5.     5,00 eura za učenike i studente pomorskih srednjih škola, fakulteta i pomorskih odjela.

 

Ova Odluka stupa na snagu 1. siječnja 2023. godine.

 

Sukladno članku 23., stavak 2. zadužuje se Središnji odbor SPH da, uzimajući u obzir promjene u društvu, a posebno najavljenu promjenu službene valute u Republici Hrvatskoj (s kune na eure), po potrebi donese odgovarajuće izmjene ove odluke u vrijeme između dva kongresa.

 

23. studeni 2015. 

  • T6.a Središnji odbor prihvatio je jednoglasno Odluku o članstvu u Sekciji mladih. U Sekciju mladih automatikom se učlanjuju svi članovi SPH do 35 godina koji su popunili Pristupnicu. Isto se provodi i za Sekciju žena SPH. 
  • T6.b Središnji odbor SPH prihvatio je Odluku o članarini za vježbenike, studente i đake. Prema dosadašnjoj odluci studenti i srednjoškolci oslobođeni su plaćanja članarine, no kako se sredstva SPH sve više angažiraju u svrhu edukacije studenata i srednjoškolaca, uvodi se simbolična članarina za redovne studente i srednjoškolce od 10kn godišnje. Za vježbenike se uvodi godišnja članarina od 120 kn.

20. listopada 2009. godine, Šibenik

  • Središnji odbor Sindikata pomoraca Hrvatske je na prijedlog Izvršnog odbora 20.10.2009 godine donio odluku da se članarina SPH za pomorce i ostale radnike koji plaću primaju u kunama smanji na 0,5 posto od bruto plaće umjesto sadašnjih 1 % od 1. siječnja 2010. godine.
  • Istovremeno su donijete i odluke da se svim vježbenicima (na brodu) odnosno radnicima-pripravnicima (na kopnu) koji pristupe članstvu SPH, a u skladu s kongresnom odlukom o pomlađivanju članstva, prilikom učlanjenja naplaćuje jednokratni iznos od 50 kuna te da u slučaju kada SPH po prvi put pokreće svoje aktivnosti u nekoj kompaniji te učlanjuje u svoje redove pomorce ili ostale radnike  tada isti imaju obvezu plaćati članarinu koja će za prvu godinu u jedinstvenom iznosu biti 30 kuna mjesečno.