Odluka o visini članarine za slijedeće razdoblje.

Delegati Četvertog kongresa Sindikata pomoraca Hrvatske jednoglasno su donijeli slijedeće odluke na temelju prijedloga Središnjeg odbora SPH:

Članarina u slijedećem razdoblju iznositi će:

  1. 0,5 % od bruto plaće za pomorce kojima primaju plaće u kunama,
  2. 200 dolara godišnje, odnosno 35 dolara mjesečno, za časnike,
  3. 150 dolara godišnje odnosno 25 dolara mjesečno, za ostale članove posade,
  4. 120 kuna godišnje za vježbenike i umirovljenike

Zadužuje se Središnji odbor SPH da barem jednom na godinu raspravlja o odnosu deviznih i kunskih članarina.

Središnji Odbor Sindikata pomoraca Hrvatske.

Zapisnik 8. sjednice SO SPH 

23. studeni 2015. 

  • T6.a Središnji odbor prihvatio je jednoglasno Odluku o članstvu u Sekciji mladih. U Sekciju mladih automatikom se učlanjuju svi članovi SPH do 35 godina koji su popunili Pristupnicu. Isto se provodi i za Sekciju žena SPH. 
  • T6.b Središnji odbor SPH prihvatio je Odluku o članarini za vježbenike, studente i đake. Prema dosadašnjoj odluci studenti i srednjoškolci oslobođeni su plaćanja članarine, no kako se sredstva SPH sve više angažiraju u svrhu edukacije studenata i srednjoškolaca, uvodi se simbolična članarina za redovne studente i srednjoškolce od 10kn godišnje. Za vježbenike se uvodi godišnja članarina od 120 kn.

20. listopada 2009. godine, Šibenik

  • Središnji odbor Sindikata pomoraca Hrvatske je na prijedlog Izvršnog odbora 20.10.2009 godine donio odluku da se članarina SPH za pomorce i ostale radnike koji plaću primaju u kunama smanji na 0,5 posto od bruto plaće umjesto sadašnjih 1 % od 1. siječnja 2010. godine.
  • Istovremeno su donijete i odluke da se svim vježbenicima (na brodu) odnosno radnicima-pripravnicima (na kopnu) koji pristupe članstvu SPH, a u skladu s kongresnom odlukom o pomlađivanju članstva, prilikom učlanjenja naplaćuje jednokratni iznos od 50 kuna te da u slučaju kada SPH po prvi put pokreće svoje aktivnosti u nekoj kompaniji te učlanjuje u svoje redove pomorce ili ostale radnike  tada isti imaju obvezu plaćati članarinu koja će za prvu godinu u jedinstvenom iznosu biti 30 kuna mjesečno.